EU-stöd

Kommunen genomför en del projekt som har EU-stöd. Här finns en förteckning över dessa.

Gruvlanda

Här genomförs en förstudie där vi vill se förutsättningar, möjligheter och hinder för utveckling av gruvturism i Vetlanda kommun.

I förstudien ingår följande gruvor:
Ädelfors guldgruva, Sunnerskogs koppargruva, Fredriksbergs koppargruva, Hörnebo skiffergruva och Inglamåla järngruva.

Målet är att utveckla gruvturismen tillsammans med en entreprenör som vill driva gruvan/gruvorna. Dessutom finns det en vilja att utveckla begreppet "Gruvlanda" för att marknadsföra Vetlanda kommun som ett område för olika aktiviteter inom gruvturism för intresserade besökare. Det finns även en vilja hos nuvarande ägare av aktivitetsanläggningar att bredda utbudet av upplevelser.

Förstudien pågår 2017-09-21 till 2019-02-08.

Leader Linné Småland kombinerad logotyp

Projektet genomförs i samarbete med Jordbruksverket/Leader Linné Småland

Skog

Skog, kommunens skog (information och servicedeklaration).

Naturvårdsplan

Dokument, länk till karta, ansvarsarter.

Allemansrätten

Information om allemansrätten.

Lokala naturvårdsprojekt

LONA, pågående och avslutade projekt.

Invasiva arter, våtmarksparker, tillgängligare Illharjen, m.fl.

Naturreservat

Information om naturreservat.

Parker och grönområden

Information om några parker, servicedeklaration.