Edlevo

Vetlanda kommun använder appen Edlevo för förskolor, grundskolor, fritidshem och gymnasium. Här lägger du schema, anmäler frånvaro och får nyheter och meddelanden.

Inga driftmeddelanden att visa

Du når samma funktioner i app och på dator. Vi rekommenderar dig att använda appen Edlevo för att du ska få notiser om nyheter och nya meddelanden. Om du inte använder appen måste du istället regelbundet logga in i Edlevo via portalen för e-tjänster Länk till annan webbplats.

Funktioner som frånvaroanmälan och ledighetsansökan ser du först samma dag som barnet påbörjar sin placering i förskola eller skola.

Ladda ner appen och logga in med BankID

Appen Edlevo finns för alla vanliga smartphones och surfplattor och laddas hem via appbutiken. Appen kostar ingenting.

Om du inte hittar appen i Google Play Butik – kontrollera att ditt Google Play är inställt på Sverige.

För att logga in i appen behöver du ett BankID.

Om du inte har BankID

För att skaffa BankId behöver du

 • dels ladda ner appen BankID till din telefon eller surfplatta och
 • dels beställa ett BankID via din internetbank. I internetbanken behöver du ha tillgång till en dosa eller koder när du beställer BankID.

Om du av särskilda skäl (som till exempel annat medborgarskap eller skyddad identitet) inte kan skaffa BankID, kontaktar du personalen på barnets förskola eller skola så att ni tillsammans bestämmer hur ni ska hantera schema, nyheter med mera.

Ange schema - förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Barnens schema på förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem registreras i Tieto Edu av dig som vårdnadshavare eller annan ansvarig vuxen.

 1. Starta appen Edlevo.
 2. Logga in med ditt BankID.
 3. Välj vilket barn du vill registrera nytt schema för.
 4. Klicka på "Barnschema" och därefter "Registrera"
 5. Välj vilken vecka du vill registrera nytt schema för.
 6. Ange dagar och tider. Obs! För fritidshem behöver du ange start- och stopptid för både morgon och eftermiddag.
 7. Upprepa ovanstående två punkter när du vill registrera schema för flera veckor.
 8. Om du vill lägga samma schema för flera veckor (max 20 veckor) klickar du på "Upprepa vecka ...". och väljer sedan vilken eller vilka veckor du vill kopiera det till. Du kan inte kopiera till en vecka med stängningsdag. Då måste du lägga in schemat manuellt den veckan.
 9. Klicka på ”Bekräfta ändrade schemaveckor”.
 10. Om samma schema ska gälla för syskon markerar du syskonets namn under ”Kopiera schema till syskon”.
 11. Klicka på ”Skicka in”.

Instruktionsfilm på YouTube Länk till annan webbplats.

Allmän information om att ändra schema i förskolan.

Notiser i appen Edlevo

När du installerar appen Edlevo får du vanligen frågan om du vill tillåta notiser eller aviseringar från Edlevo. Detta ska du svara JA på, annars kommer du inte veta när ny information eller ett nytt meddelande har kommit i appen.

Om du inte fick frågan vid installationen, eller svarade Nej på frågan, bör du aktivera detta efteråt enligt nedan.

Aktivera aviseringar om du har Androidtelefon

(Till exempel Samsung, Sony, Huawei)

 • Tryck och håll in appsymbolen ”Edlevo” så du får upp en ”bubbla”.
 • Tryck på ”(i) Info om appen”.
 • Tryck på ”Aviseringar”.
 • Slå på ”Visa aviseringar”.

Aktivera notiser om du har iPhone (Apple)

 • Öppna appen "Inställningar" på telefonen.
 • Tryck på "Notiser".
 • Tryck på "Tieto Education".
 • Slå på ”Tillåt notiser”.

Om ovanstående inte hjälper

Får du inte några notiser från Edlevo på din telefon trots att du gjort enligt ovan: Ta bort appen och installera den på nytt!

Ledighetsansökan

Du som är vårdnadshavare gör ledighetsansökan i appen Edlevo.

Funktionen ledighetsansökan ser du först samma dag som skolan börjar.

 1. Starta appen Edlevo.
 2. Logga in med ditt BankID.
 3. Tryck på ”Ledighetsansökan” och därefter ”Ny ansökan”.
 4. Skriv in orsak samt mellan vilka datum ledighetsansökan gäller och tryck sedan på "Gå vidare".
 5. Läs igenom sammanfattningen, och om allt stämmer trycker du på knappen "Skicka in".
 6. Ansökan är nu inskickad och du kan stänga via knappen "Stäng".

När din ledighetsansökan beviljats eller avslagits får du ett meddelande i appen.

Frånvaro

Du som är vårdnadshavare gör frånvaroanmälan i appen Edlevo. Du kan alltid gå in på "Frånvaro" och sedan "Anmäld frånvaro" för att se och justera tidigare anmäld frånvaro.

När du gör en frånvaroanmälan i Edlevo kommer även personal på fritidshemmet att se detta (om du har barn på fritids).

Funktionen Frånvaro ser du först samma dag som barnets placering i förskolan eller skolan börjar.

 1. Starta appen Edlevo.
 2. Logga in med ditt BankID.
 3. Tryck på ”Frånvaro” och därefter ”Frånvaroanmälan”.
 4. Välj period.
  • Välj "Heldag" för frånvaroanmälan en hel dag, exempelvis vid sjukdom. Det går att anmäla för innevarande dag samt för morgondagen. Är barnet sjukt i flera dagar måste du göra en ny frånvaroanmälan.
  • Välj "Tidsbestämd" för planerad frånvaro enstaka timmar, exempelvis vid tandläkarbesök. Ledighetsansökan hanteras istället under funktionen Ledighetsansökan.
 5. Tryck på "Skicka frånvaro".

Nyheter och meddelanden

Du som vårdnadshavare eller annan ansvarig vuxen kan ta del av nyheter från skolan, fritidshemmet eller förskolan. Du har även möjlighet att skicka meddelanden till pedagogerna.

Läsa nyheter

 1. Starta appen Edlevo.
 2. Logga in med ditt BankID.
 3. Tryck på ”Nyheter”. Här kan du nu se aktiva nyheter, samt äldre nyheter (under inaktiva). Det finns även en sökfunktion om du söker efter något speciellt

Läsa meddelande

 1. Starta appen Edlevo.
 2. Logga in med ditt BankID.
 3. Tryck på ”Meddelanden”.
 4. Tryck på det meddelande du vill läsa.

Skriva meddelande

 1. Starta appen Edlevo.
 2. Logga in med ditt BankID.
 3. Tryck på ”Meddelanden”.
 4. Tyck på ”+” för att skapa ett nytt meddelande.
  Det finns två typer av meddelande.
  Ett ”Informationsmeddelande” skickas till en enhet eller avdelning och kan läsas av flera personer. Därför bör inte känslig information skickas hit. Ett informationsmeddelande kan personalen inte svara på.
  Ett ”Personligt meddelande” kan bara läsas av vald eller valda mottagare och är därför ett säkert kommunikationssätt ur GDPR-perspektiv. Nackdelen med detta är att kollegor och eventuella vikarier inte kan se det. Därför kan det dröja innan meddelandet blir läst om mottagaren inte är i tjänst.
 5. Välj mottagare, antingen baserat på grupper, eller genom att trycka på förstoringsglaset för att söka fram mottagare. (Tryck på ”+” framför för att lägga till mottagare och sedan på pilen).
 6. Skriv ditt meddelande och tryck på ”Skicka-knappen”.

Lägg in dina kontaktuppgifter

 1. Starta appen Edlevo.
 2. Logga in med ditt BankID.
 3. Tryck på menyknappen uppe i högra hörnet
 4. Tryck på ”Visa fullständig profil”
 5. Fyll i dina kontaktuppgifter, och tryck på ”Spara”

Skola, fritidshem och förskola använder Edlevo för kommunikation med vårdnadshavare. Mestadels ges information inne i appen, men vid exempelvis ogiltig frånvaro skickas automatiskt sms till vårdnadshavaren. Ibland skickas även viktig information om skolans verksamhet via e-post. Det är därför viktigt att du har registrerat rätt kontaktuppgifter.