Ledningsarbete på Norrvägen i Vetlanda

Under vecka 20 påbörjar vi ett omfattande ledningsarbete på Norrvägen i Vetlanda.

Grävarbete sker även på gator som ansluter till Norrvägen. Arbetet kräver att vi leder om trafiken emellanåt. I takt med att ledningsarbetet går framåt ändrar vi omledningarna. Vi ber att följa trafikomledningarna och respektera avstängningar samt att anpassa hastigheten då flera av omledningarna går där oskyddade trafikanter befinner sig.

Vi kan tyvärr inte ge något datum för när arbetet är klart. Detta på grund av omfattningen och allt som kan hända under arbetets gång. Tack för att ni visar hänsyn.