Länsmuseet inventerar kulturhistoriskt intressanta byggnader

Just nu genomför Jönköpings läns museum en inventering av kulturhistoriska platser och särskilt intressanta byggnader på uppdrag av Vetlanda kommun.

Om du ser en bil med texten Jönköpings läns museum på sidorna så är det personal från museet som är ute och åker. De dokumenterar kulturhistorisk intressant bebyggelse runt om i kommunen och materialet blir ett underlag för kommunen i arbetet med en ny översiktsplan. Arbetet beräknas pågå till slutet av maj.

Läs mer om inventeringen i en längre artikel.