Inkomstförfrågan vård och omsorg

I början av januari skickar Vetlanda kommun en inkomstförfrågan till dig som har insatser från vård- och omsorgs­förvaltningen. Senast den 1 februari vill vi ha ditt svar. Här besvarar vi de vanligaste frågorna kring blanketten.

De inkomstuppgifter vi redan har är förifyllda. Inkomster från Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan avser december 2023. Uppgifter för januari 2024 hämtar vi automatiskt i slutet av januari. Du behöver inte ange förändringar.

Förändringar i inkomstkällor ska meddelas som bruttoinkomst, det vill säga beloppet före skatteavdrag.

Allmän pension

Fråga: Beloppet för min allmän pension som är förifylld stämmer inte för januari 2024.
Svar: Beloppen för allmän pension som är förifyllda på blanketten avser december 2023. Aktuella uppgifter för allmänna pension och bostadstillägg hämtar vi automatiskt från Pensionsmyndigheten i slutet av januari 2024.

Inkomst av kapital

Fråga: På sidan två på blanketten står att jag ska ange inkomst av kapital per 31 december 2022, stämmer detta?
Svar: Nej, vi har tyvärr missad att uppdatera datumet, det ska vara per 31 december 2023.

Fråga: Jag vet inte hur mycket inkomst av kapital jag har för år 2023, ska jag vänta tills jag har fått min inkomstdeklaration?
Svar: Du kan skicka i Inkomstförfrågan nu och återkomma med uppgifter om inkomst av kapital sedan. Vi kommer att justera din avgift upp till tre månader tillbaka.

Hyra

Fråga: Hyreshöjning är inte färdig än. Vad ska jag göra?
Svar: Du kan skicka i Inkomstförfrågan nu och återkomma med din nya hyra sedan. Vi kommer att justera din avgift upp till tre månader tillbaka.