Eldningsförbud i skog och mark

Eldningsförbudet gäller från fredag 26 maj 2023, klockan 12, tills annan information kommer.

Eldningsförbudet baseras på bedömning av brandrisken som görs för hela Jönköpings län av räddningstjänsterna tillsammans med Länsstyrelsen. Analys görs i huvudsak utifrån prognosunderlag som tas fram av Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI).

Det översta marklagret med vegetation är torrt och prognoser från SMHI anger fortsatt varmt och torrt väder i kombination med vind, vilket innebär mycket stor brandrisk.

Det här får du inte göra:

  • Elda, grilla eller laga mat eller bränna med fast bränsle som ved, kol, gräs, ris, grenar och så vidare i skog och mark.
  • Använda pyroteknik som fyrverkerier eller ljuslyktor som svävar iväg.

Det här får du göra:

  • Grilla med kol vid särskilt iordningställda grillplatser. Så kallade fasta grillplatser där risken för spridning är liten.
  • Grilla i villaträdgårdar eller motsvarande med grill (kol-/gas-/el-).

Var försiktig

  • Om du arbetar med maskiner som kan orsaka gnistbildning är det viktigt att du har med dig utrustning att släcka med.
  • Om du röker, tänk då på att ta hand om fimpar och eventuella tändstickor på ett säkert sätt.

Mer information

Information om eldningsförbud lämnas också av SOS Alarms telefonsvarare på telefon 036-16 85 22.

Föreskriften i sin helhet kan du läsa här.