Pilot­projekt för att öka trafik­säkerheten i Skede

Trafikverket och Vetlanda kommun arbetar tillsammans i ett pilotprojekt med trafiksäkerhet i Skede samhälle. Arbetet med hastighetsbegränsande åtgärder ska påbörjas i senare delen av oktober. Inget slutdatum finns i dagsläget.

Bakgrunden är att bilisterna i dag kör fortare än de 40 kilometer i timmen som farten är begränsad till. Som ett led i det kommer hastighetsbegränsande åtgärder att placeras i de centrala delarna av samhället. Genom att bygga hastighetsdämpande åtgärder, som har till syfte att få ner hastigheten, ökar trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna. Genom Skede passerar cirka 1 300 fordon per dag.

Det här är ett pilotprojekt och har föregåtts av trafikmätningar, vilka legat till grund för de åtgärder som genomförs. Andra halvåret 2024 planerar Trafikverket en utvärdering av pilotprojektet och de hastighetsdämpande åtgärderna i Skede.