Bevattningsförbud gäller tills vidare

Förbudet gäller bevattning med slang eller spridare, biltvätt med slang och påfyllning av pooler eller annan liknande vatten­användning. Dricksvattnet ska prioriteras för mat, dryck och hygien.

Vattning med slang samt ett förbudskryss över bilden.

Från och med 9 augusti råder bevattningsförbud i Vetlanda kommun. Länk till annan webbplats. Detta gäller för såväl hushåll som näringsliv. Förbudet gäller tills vidare.

Ett bevattningsförbud ger upphov till många frågor om vad du får eller inte får göra. Det är användningen av de stora mängderna vatten som är den stora boven, men alla kan bidra med något för att minska vatten­användningen.

Vattenspartips - Njudung Energi Länk till annan webbplats.

Njudung Energi som har koll på kommunens vattenflöden och är ansvariga för det kommunala dricksvattnet bestämmer om bevattningsförbud i Vetlanda kommun.

Industrier eller andra som är beroende av vatten för sin produktion eller sin verksamhet kan söka dispens för att bli undantagna från bevattnings­förbudet. För att kunna få dispens krävs en dialog med Njudung Energi.

Om du trots förbudet använder det kommunala dricksvattnet för bevattning eller för att fylla på en pool kan det ge påföljder.

Kundservice - Njudung Energi Länk till annan webbplats.

Uppdatering med förtydligande, 10 augusti:
Efter beslutet om bevattningsförbud, pausar kommunen all bevattning av blomland, blomlådor och urnor utanför den direkta stadskärnan eftersom dessa vattnas med kommunalt dricksvatten.
Undantaget är bevattning av nyplanterade träd, häckar och blomurnor inne i Vetlanda stadskärna. Dessa vattnas med dammvatten och det har Njudung Energi gett tillåtelse till.