Akut vattenbrist i Emån

Emåns flöden är mycket låga. Baserat på de uppgifter som länsstyrelserna i Jönköping och Kalmar inhämtat från Emåförbundet bedöms läget vara så allvarligt att det inte finns något utrymme för vattenuttag för den som saknar tillstånd.

Varje droppe räknas. När uttagen räknas ihop är det stora mängder det handlar om. Emåförbundet uppskattar att 1,5 kubikmeter vatten i sekunden lämnar ån. Troligen handlar det till stor del om bevattning.

För de med tillstånd gäller det att vattna smart. Exempelvis bevattna nattetid vid svag vind eftersom det ger bäst effekt per liter vatten.

Länsstyrelsen i Jönköping om akut vattenbrist i Emån Länk till annan webbplats.