Nya planeringszoner för att kunna hantera kärnteknisk olycka

Från och med 1 juli i år kommer delar av Jönköpings län att ingå i nya planeringszoner. I planeringszonen ska det finnas en beredskap att kunna hantera en kärnteknisk olycka.

Zonerna sträcker sig ungefär 100 kilometer från kärnkraftverken. I Jönköpings län ingår följande kommuner i planeringszonerna:

Inom Ringhals kärnkraftverks planeringszon:

  • Gislaveds kommun
  • Gnosjö kommun
  • Delar av Värnamo kommun (gräns öster om Bredaryd och Forsheda)

Inom OKG (Oskarshamn) kärnkraftverks planeringszon:

  • Eksjö kommun
  • Vetlanda kommun

Inom den nya zonen ska det finnas en planering att vid en kärnteknisk olycka kunna utföra strålningsmätningar, planera för utrymning eller inomhusvistelse och vid behov dela ut jodtabletter till drabbade områden.

Vid en kärnteknisk olycka där utsläppet har en sådan omfattning att det kräver särskilda åtgärder är det Länsstyrelsen som tar över ansvaret för den kommunala räddningstjänsten. Länsstyrelsen ansvarar också för att skydda allmänheten. Bland annat genom information om hälsoskyddsåtgärder till befolkningen som till exempel att dela ut jodtabletter i områden som drabbats av radioaktivt nedfall.

Karta över Sverige och dess kärnkraftverk samt hur deras planeringszoner sträcker sig