Avgifter inom särskilt boende och hemtjänst

Från och med 1 november 2021 har vård-och omsorgs­förvaltningen gått över till ett nytt verksamhets­system.

Brev med information om avgiftsbeslut och faktura har skickats ut till dig som är berörd av förändringarna.

Har du frågor om det nya avgiftsbeslutet eller dina avgifter? Kontakta våra avgiftshandläggare genom kontaktcenter.