Wilhelm Petris väg, delen Upplandavägen, Kistegårdsvägen och korsningen Ringvägen, genomfart förbjuden 29 april-2 juli

Mellan 29 april och 2 juli kommer Wilhelm Petris väg, delen Upplandavägen, Kistegårdsvägen och korsningen Ringvägen, är genomfartstrafik förbjuden. Anledningen är arbete med ledningsarbeten.