Emigrantgatan avstängd för genomfart, 21 april-18 juni

Emigrantgatan är fordonstrafik förbjuden för genomfart, 21 april till 18 juni, på grund av ledningsarbeten.