Delar av Kyrkogatan avstängd. Omledning sker via Stortorget.

Gäller delen av Kanalgatan - Floragatan, avstängd från 17 mars till 17 maj 2021. Detta på grund av att byggnation av fastigheten Felsteget pågår.