Norra Esplanaden avstängd utanför Mogärdeskolan

Nu byggs det vid Mogärdeskolan! Norra Esplanaden är därför avstängd utanför Mogärdeskolan, från Kyrkogatan till utfarten innan tunneln.

Norra Esplanaden är avstängd utanför Mogärdeskolan.

På grönområdet är det en tillfällig skolgård och på gatan står byggbodar. Gång- och cykelbanan flyttas intill husväggen. De boende kan fortfarande köra ut mot Nygatan.

Ha tålamod! Vi bygger för framtiden!

Uppdatering 26 mars 2020

Gatan kommer att vara avstängd under hela renoveringsperioden på Mogärdeskolan, vilken beräknas pågå till hösten 2021.

Det finns ett önskemål från skolan om att fortsätta ha en utökad skolgård och avstängd gata eftersom den nu befintliga skolgården till ytan är begränsad och saknar skuggmöjligheter. Vi tittar också på hur trafiklösningen runt hela skolan ska se ut i framtiden och detta är inte fastslaget än.