Hyr ut bostad till nyanländ

Har du en bostad att hyra ut? Vetlanda kommun söker dig som vill hyra ut en bostad till ensam­stående, par eller familjer som nyligen fått uppehålls­tillstånd.

Integrations­enheten Navet erbjuder dig som uthyrare råd och stöd innan och under uthyrnings­perioden. Du kan till exempel få hjälp med förslag på kontrakt samt stöd av tolk vid visning av bostaden och kontrakt­skrivning.

Lämna en intresseanmälan

Fyll i formuläret nedan, så kontaktar vi dig!


Gatuadress
Gatuadress


Frågor och svar om avtal

Vem hyr bostaden?

I de flesta fall är det en nyanländ person som tecknar ett hyres­avtal direkt med dig som uthyrare. Du bestämmer vem du vill hyra ut till.

Vetlanda kommun har ansvar för ny­anlända personer som blivit anvisade till Vetlanda enligt Bosättningslagen (2016:38). I dessa fall är det Integrations­enheten Navet som tecknar hyresavtal. Det innebär att kommunen hyr av dig och sedan förmedlar bostaden i andra hand till de nyanlända. Beslut om hyresgäst sker i samråd mellan dig och Navet.

Hur skrivs ett hyresavtal?

Ett skriftligt hyresavtal med hyra och andra villkor ska upprättas. Nedan finns tips på mallar som du kan använda.

Behövs hyresvärdens eller bostadsrätts­föreningens godkännande?

Om du vill hyra ut hela din hyresrätt behöver du din hyresvärds tillstånd. Du har däremot rätt att hyra ut ett rum i din bostad utan att först fråga hyresvärden om tillstånd.

Har du en bostadsrätt behöver du kontrollera med bostadsrätt­föreningens styrelse att du kan hyra ut en del eller hela din bostad. Äger du din fastighet gör du som du själv vill.

Frågor och svar om hyresbetalning/försäkring/skatter

Vem betalar hyran?

Har du tecknat avtal direkt med en hyresgäst är det hyresgästen som ansvarar för att hyran betalas. Har du skrivit kontrakt med Vetlanda kommun betalas hyran av kommunen.

Vilken hyra kan du begära?

Hyresgästen ska behandlas som andra hyresgäster och hyran ska vara skälig, vilket innebär att den inte ska vara påtagligt högre än för likvärdiga bostäder. Hyres­höjningar ska följa hyresmarknadens höjningar och meddelas skriftligt. Hyr du ut möblerat kan du göra ett påslag på hyran.

Gäller försäkringar vid uthyrning?

Som uthyrare behöver du stämma av med ditt försäkrings­bolag att din hem­försäkring täcker en uthyrning. Hyresgästen behöver dessutom teckna en egen hem­försäkring.

Hur mycket ska deklareras för inkomsten av hyran?

Hyr du ut din bostad eller del av bostad ska du deklarera överskottet av uthyrningen som inkomst av kapital. Du får dock göra ett schablon­avdrag på 40 000 kronor när du hyr ut en privat­bostad eller hyresrätt. Om du hyr ut en villa har du även rätt till ett avdrag på 20 procent av intäkten. Se vad som gäller för uthyrning av bostad hos Skatteverket.

Frågor och svar om misskötsel/uppsägning

Har kommunen ansvar om hyresgästen missköter sig?

Integrations­enheten Navet erbjuder alla nyanlända en boskola där sopsortering, matlagning, vatten, energi och allt annat som ingår i ett boende berörs. Skulle det ändå uppstå oklarheter eller problem finns Navet för stöd, råd och tolkhjälp. 

I de fall där Vetlanda kommun står som avtalspart tar kommunen även ett ekonomiskt ansvar.

Hur säger jag upp min hyresgäst?

Om du hyr ut en bostad som utgör hela eller en del av din egen bostad kan du säga upp hyresgästen om du har behov av bostaden. Ange alltid uppsägningstiden i hyres­kontraktet. Privatuthyrningslagen finns att läsa hos Hyresnämnden.

Ingår bostaden i en affärsmässigt bedriven uthyrnings­verksamhet eller hyrts ut i andra hand i mer än två år, har hyresgästen ett besittningsskydd som ger hyresgästen rätt till förlängning av hyresavtalet. Under vissa omständigheter kan besittnings­skyddet avtalas bort och det ska alltid göras i en särskilt upprättad handling.