Godmanskapet är deras gemensamma fritidsintresse

Att vara god man har gett Göran och Ulla en menings­full fritid där de får utmanas, utvecklas, lära nytt och möta människor.

–Som pensionär är det inte så kul att bara sitta hemma, på det här sättet får man hålla igång tanke­verksamheten, säger de.

Göran och Ulla Karlsson framför sitt röda hus.

Göran och Ulla Karlsson gillar mötet med människor och känner att deras insats gör skillnad i andras liv.

Godmanskapet har blivit som ett fritids­intresse för makarna Karlsson, en aktivitet där de kan bolla med varandra, hjälpas åt och samtidigt känna att de gör nytta.

– Egentligen är det samma grund som att skänka pengar till en hjälp­organisation; man vill göra en insats. Skillnaden är att man på det här viset får engagera sig hand­gripligen, säger Göran.

Efter ett långt arbetsliv inom bank­världen valde han 2014 att engagera sig som god man.

– Jag hade egentligen aldrig sysslat med socialt arbete och hade inget begrepp om olika diagnoser, men jag kan ekonomi och det har jag haft stor nytta av, säger han.

Den sociala kunskapen fanns dock hos hustrun Ulla, som jobbat som social­sekreterare inom ekonomiskt bistånd och som för några år sedan valde att hoppa på godman­skapet även hon.

– Genom åren har jag träffat många som behöver hjälp och förstår att det finns ett stort behov. Som god man kan jag stötta människor som annars kanske hade blivit utslagna i samhället, säger hon.

Möta människor

Att vara god man innebär att bistå människor som av olika orsaker inte själva kan hantera vardags­frågor som ekonomi eller kontakt med myndigheter. Det kan vara att fylla i blanketter, undersöka möjligheter för bidrag, betala räkningar, ha kontakt med sjukvård eller att hjälpa till med pappers­arbetet kring en flytt.

– Det handlar alltså inte om några praktiska uppgifter som att packa flyttlådor eller sätta upp gardiner. Det är klart att vi kan hjälpa till med något litet som medmänniskor, men det ingår inte i uppdraget, säger Ulla.

Som gode män har de regel­bunden kontakt med sina huvud­män, det vill säga de personer som de är god man för. Ibland genom fysiska möten, ibland via telefon eller digitalt. En huvudman kan vara allt ifrån en ung vuxen med neuro­psykiatriska funktions­hinder eller någon som lever i ett missbruk till en gammal person som bor på äldre­boende.

– Jag gillar mötet med människan, man lär sig väldigt mycket av att bygga relationer. Jag tror att man måste tycka om och vara intresserad av människor för att trivas som god man. Sen får man gärna vara lite påhittig och klurig och kunna hitta extra lösningar när det behövs, säger Göran.

Bygger kompetens

Med sina olika bakgrunder kompletterar Göran och Ulla varandra bra och har stor nytta av sina tidigare yrkeserfarenheter.

– Det är klart att det är en fördel att ha en bakgrund inom ekonomi, juridik eller det sociala, men jag skulle inte säga att man måste ha det. Har man bara intresset så kan man lära sig mycket och bygga på kompetensen där det behövs. Det är ju egentligen samma sak som när man stöter på något i sin egen vardag som man inte varit med om förut, man samlar information och hittar kontakt­vägar och så brukar man oftast lösa det, säger Göran.

Som ny god man kan man få stöd av en erfaren mentor, det finns också en godman­förening i vars träffar både Ulla och Göran deltagit.

– Nu har vi ju varandra att prata med, men annars är det förstås värde­fullt att det finns ett nätverk med personer som har samma roller och som man kan ta hjälp av, säger de.

Ger förståelse

För den som vill ta steget att bli god man men inte riktigt vågat ännu tipsar Göran och Ulla om att börja med ett enkelt ärende. Ett bokförings­program till datorn kan också underlätta arbetet.

– Sen ska man komma ihåg att när man startar upp ett ärende så är det alltid lite intensivt i början när man ska fixa med adresser, autogiron och konton och identifiera vilka luckor som finns. Men det är bara en inledande fas. Hur mycket tid man lägger ner sen beror förstås på hur många och hur komplicerade ärenden man har, men man behöver inte vara pensionär och helledig för att vara god man. Jag tror att det är bra om unga engagerar sig också, man får en förståelse för andra och hur livet kan vara, säger Göran.