Gör en insats för andra

Vill du göra något meningsfullt med din fritid? Något som gör skillnad i andra människors liv? Då kan ett frivilliguppdrag vara något för dig. Vi söker bland annat gode män, kontaktfamiljer, familjehem och kontaktpersoner. Vi matchar våra behov mot dina möjligheter.

Niclas, My och Malin Henriksson.

Malin och Niclas har valt att engagera sig som familjehem. "Jag fick känna tillhörighet, det var jätteviktigt för mig" säger My som kom till familjen som tioåring. Längre ner på sidan kan du läsa mer om hur det är att ha ett frivilliguppdrag.

Det finns många sätt att engagera sig i samhället och sina medmänniskor. Som frivilligarbetare hjälper du ett barn, ungdom eller en vuxen till en stabil tillvaro. Ett viktigt uppdrag där du är med och skapar trygghet för någon annan. Du får ingen lön men vissa uppdrag ger ersättning i form av arvode.

Hur mycket du kan och vill engagera dig avgör du. Vi kommer gemensamt fram till en lösning som passar för alla parter. Du förbinder dig inte till något när du fyller i en intresse­anmälan.

Hjälp och stöd för barn och unga

Det finns många barn och unga som är i behov av en vuxen utöver sina egna föräldrar. Som familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson kan din insats göra skillnad för livet. Det kan handla om allt från att träffa ett barn några kvällar i månaden till att ha ett barn boende hos sig.

Är du sambo, gift eller lever ensam? Bor i hus eller lägenhet, på landet eller i stan? Du kanske har egna barn? Livssituationen ser olika ut för våra familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner. Det viktigaste är att din tillvaro är trygg och stabil, både ekonomiskt och socialt, och att du har tid, tålamod och stort hjärta.

Alla blivande uppdragstagare utreds noga för att det ska bli så bra som möjligt för dig, för oss och inte minst för barnet. Välkommen med din intresseanmälan redan idag.

Hjälp och stöd för vuxna

Som god man eller förvaltare stöttar du en medmänniska som av olika anledningar inte kan bevaka sina egna intressen. Du hjälper till med ekonomi och myndighetskontakter utifrån din huvudmans behov och önskemål med målet att han eller hon ska kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt.

Om du är intresserad av att bli god man eller förvaltare lämnar du en intresseanmälan till Höglandets överförmyndar­verksamhet.

Hjälp och stöd inom funktionshinderomsorgen

Att vara ledsagare eller kontaktperson innebär att ge stöd till någon som omfattas av SoL och LSS, vilket står för Socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det kan exempelvis handla om personer med någon form av funktionsvariation som har svårt att knyta sociala kontakter på egen hand. Som ledsagare eller kontaktperson hjälper du till att bryta ensamhet och isolering och ger mening åt vardagen, kanske till och med en guldkant på livet.

Som kontaktperson är ditt uppdrag ett visst antal timmar per månad medan ett ledsagaruppdrag ofta är styrt mot en viss aktivitet, exempelvis idrottsutövande. Känns det rätt för dig? Välkommen med din ansökan.

Stödfamilj är en form av korttids­vistelse där ett barn eller ungdom med funktionsvariation får möjlighet till avkoppling och miljö­ombyte samtidigt som det ger anhöriga möjlighet till avlastning. Som stödfamilj tar ni emot ett barn eller ungdom regelbundet i ert hem, vanligast är en helg i månaden men det kan variera beroende på vad familjerna kommer överens om och hur många timmar personen är beviljad. Gör din ansökan om att bli stödfamilj.

 

 

Kontakt

Vetlanda kommun
Telefon: 0383-971 00

Postadress

Vetlanda kommun
57480 Vetlanda

E-post
kommun@vetlanda.se

Placerade barn

Annemo Lyrén
Telefon: 0383-971 37
E-post: annemo.lyren@vetlanda.se

Funktionshinderomsorg

Anita Dodik
Telefon: 0383-976 85
E-post: anita.dodik@vetlanda.se

Gode män

Höglandets överförmyndarverksamhet
Telefon: 0383-971 72
E-post: overformyndaren@vetlanda.se

Följ oss