Utbildning - Intresseanmälan till Redovisning

Utbildning som riktar sig främst till gode män och förvaltare som nyligen har påbörjat ett uppdrag. Det kan också vara så att du behöver en repetition, eller att du vill bli god man och vill veta mer.

Just nu har vi uppehåll för utbildning kring redovisning. Kontakta överförmyndar­verksamheten om du önskar mer information.

I god tid före kursen får du som anmält dig ett mail med instruktioner och en länk till utbildningen som du kan ansluta till både via dator och mobiltelefon. Kurserna hålls digitalt via verktyget Teams.

Om du anmält dig och får förhinder vill vi att du meddelar oss på overformyndaren@vetlanda.se.