Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan

Personligt ombud

Ett personligt ombud är ett stöd för dig som har en långvarig psykisk funktionsnedsättning.

Ombudet arbetar på ditt uppdrag, är fristående från myndigheter och vårdgivare och har tystnadsplikt. Att anlita ett personligt ombud är frivilligt och kostar inget.

Vem kan anlita ett personligt ombud:

  • Du är över 18 år.
  • Du har en långvarig psykisk funktionsnedsättning.
  • Du har svårt att klara vardagslivet.
  • Du har behov av samordning av stöd, vård och service.

Hur anlitar du ett personligt ombud?

Vi vill helst att du själv kontaktar oss, men det går också bra om en vän, anhörig, vårdpersonal eller någon annan hjälper dig. Vi träffar dig där det passar dig bäst, i bostaden, hos en vän, eller på annan plats som känns bekväm för dig. Vi kan kan också träffas i våra lokaler.

Vad gör ett personligt ombud?

Det personliga ombudets uppgift är att ge dig möjlighet att leva ett mer självständigt liv. Ombudet kan hjälpa till med rådgivning och att samordna hjälp och stöd från olika ställen i samhället.

Det personliga ombudet:

  • går tillsammans med dig igenom vilket behov du har av stöd, vård och service.
  • ser till att du får den hjälp som du har rätt till.
  • hjälper dig vid kontakter med myndigheter och sjukvård.
  • ser till att den hjälp du behöver samordnas.