Bli familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson

Är du nyfiken på att bli familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson i Vetlanda kommun? Kontakta oss. Din insats kan göra skillnad för livet.

Barn, ungdomar och vuxna har olika behov och därför behöver vi familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner med olika intresse, i olika åldrar och som bor både i staden och på landet. Gör en intresseanmälan nedan, så kontaktar vi dig. Hos Socialstyrelsen kan du läsa mer Länk till annan webbplats. om hur du kan göra skillnad.

Vill du bli ett familjehem?

Ett familjehem kan vara en familj eller en person som tar emot ett barn eller en ungdom i sitt hem för en kortare eller längre tid. I rollen som familjehem samarbetar du med barnets biologiska föräldrar, skola och socialtjänst.

Det går inte alltid att säga hur lång tid barnet ska stanna. Det kan vara allt från några månader till hela uppväxten.

Vem kan bli familjehem?

Alla blivande familjehem besöks av socialsekreterare och utreds noggrant enligt metoden En varaktig relation. Du får lämna referenser och det inhämtas alltid registerutdrag från bland annat socialtjänst och polis.

Vilket stöd och ersättning kan jag få?

Som familjehem får du gå utbildningen Ett hem att växa i. Du får handledning och stöd, och du blir inbjuden till temadagar. Du får också möjlighet att träffa andra familjehem för att utbyta erfarenheter.

I uppdraget som familjehem får du ersättning i form av ett arvode för arbetet i uppdraget. Arvodet är skattepliktigt och pensionsgrundande. Du får också ersättning för omkostnader. Som omkostnader räknas kostnader som uppstår när barnet eller ungdomen bor i familjen, till exempel mat, kläder och fickpengar. Vetlanda kommun följer Sveriges Kommuner och Regioners rekommendationer vad gäller ersättning.

Vill du bli en kontaktfamilj?

Som kontaktfamilj tar du emot ett barn eller en ungdom i ditt hem. Det kan också vara exempelvis ett syskonpar. Oftast kommer barnet till sin kontaktfamilj varannan eller var tredje helg. Omfattningen kan se olika ut beroende på behov.

Att ett barn behöver en kontaktfamilj kan bero på att barnet behöver stimulans i en annan miljö, behöver träffa andra vuxna eller att barnets föräldrar behöver avlastning.

Vem kan bli kontaktfamilj?

Alla blivande kontaktfamiljer får besök i hemmet av socialsekreterare och utreds noggrant. Du får lämna referenser och vi inhämtar alltid registerutdrag från socialtjänst och polis.

Vill du bli kontaktperson?

Som kontaktperson ska du vara en vardaglig kontakt, trygg förebild och en god lyssnare för ett barn eller en ungdom. För att bli kontaktperson ska du vara över 18 år.

Som kontaktperson kan du och barnet eller ungdomen träffas för att göra någon aktivitet, eller bara träffas för att umgås och prata. Oftast sker träffarna ett par timmar varje eller varannan vecka. Omfattningen kan se olika ut beroende på behov.

Vem kan bli kontaktperson?

Alla blivande kontaktpersoner utreds noggrant. Du får lämna referenser och vi inhämtar alltid registerutdrag från socialtjänst och polis.

Anmäl ditt intresse

Person 1
Person 1

Person 2
Person 2

Uppgifter om hemmetHur bor du eller ni? * (obligatorisk)
Hur bor du eller ni?
Har du körkort? * (obligatorisk)
Har du körkort?
Har du eller ni haft uppdrag från Vetlanda kommun eller annan kommun eller organisation tidigare? * (obligatorisk)
Har du eller ni haft uppdrag från Vetlanda kommun eller annan kommun eller organisation tidigare?Jag eller vi är intresserade av följande uppdrag. Ange det som du är intresserad av i första hand: * (obligatorisk)
Jag eller vi är intresserade av följande uppdrag. Ange det som du är intresserad av i första hand:Ange inom vilket område * (obligatorisk)
Ange inom vilket område