Bli familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson

Är du är intresserad av att bli familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson i Vetlanda kommun? Då är du välkommen att kontakta oss. Din insats kan göra skillnad för livet.

Barn, ungdomar och vuxna har olika behov och därför behöver vi familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner med olika intresse, i olika åldrar och som bor både i staden och på landet.

Vill du bli ett familjehem?

Ett familjehem kan vara en familj eller en person som tar emot ett barn eller en ungdom i sitt hem för en kortare eller längre tid. I rollen som familjehem samarbetar du med barnets biologiska föräldrar, skola och socialtjänst. 

Målet är att barnet ska återförenas med sin egen familj. Därför går det inte alltid att säga hur lång tid barnet ska stanna. Det kan vara allt från några månader till hela uppväxten.

Vem kan bli familjehem?

Alla blivande familjehem besöks av socialsekreterare och utreds noggrant. Det sker alltid utdrag från social- och polisregister.

Vilket stöd och ersättning kan jag få?

Som familjehem erbjuds du handledning och stöd, utbildningen PRIDE och inbjudan till olika temadagar. Du får också möjlighet att träffa andra familjehem för att utbyta erfarenheter. 

I uppdraget som familjehem får du ersättning i form av ett arvode för arbetet i uppdraget och omkostnader. Arvodet är beskattningsbar och pensionsgrundande. Omkostnaderna ska täcka kostnader som uppstår när barnet eller ungdomen bor i familjen, till exempel mat, kläder och fickpengar. Vetlanda kommun följer Sveriges Kommuner och Landstings rekommendationer vad gäller ersättning.

Vill du bli en kontaktfamilj?

En kontaktfamilj tar emot ett barn, syskonpar eller en ungdom i sitt hem. Oftast kommer barnet till sin kontaktfamilj varannan eller var tredje helg. Omfattningen kan se olika ut beroende på behov. 

Att ett barn behöver en kontaktfamilj kan bero på att barnet behöver stimulans i en annan miljö, behöver träffa andra vuxna eller att barnets föräldrar behöver avlastning.

Vem kan bli kontaktfamilj?

Alla blivande kontaktfamiljer besöks av socialsekreterare och utreds noggrant. Det sker alltid utdrag från social- och polisregister.

Vill du bli kontaktperson?

En kontaktperson ska vara en vardaglig kontakt, trygg förebild och god lyssnare för ett barn, en ungdom eller vuxen person. För att bli kontaktperson ska du vara över 18 år.

Kontaktpersonen och barnet, ungdomen eller den vuxne kan träffas för att gå på bio, äta pizza, bowla, simma, rida, fika eller bara träffas för att umgås och prata. Oftast sker träffarna ett par timmar varje eller varannan vecka. Omfattningen kan se olika ut beroende på behov.

Vem kan bli kontaktperson?

Alla blivande kontaktpersoner utreds noggrant. Det sker alltid utdrag från social- och polisregister.

Vill du göra en insats?

Person 1
Person 1

Person 2
Person 2

Uppgifter om hemmetHur bor du/ni? * (obligatorisk)
Hur bor du/ni?

Har du/ni haft uppdrag från Vetlanda kommun eller annan kommun/organisation tidigare? * (obligatorisk)
Har du/ni haft uppdrag från Vetlanda kommun eller annan kommun/organisation tidigare?Jag/vi är intresserade av följande uppdrag (ange ett eller flera alternativ): * (obligatorisk)
Jag/vi är intresserade av följande uppdrag (ange ett eller flera alternativ):Ange inom vilket område * (obligatorisk)
Ange inom vilket område