Frågor och svar kring coronaviruset och covid-19

Informationen uppdaterad:

Här hittar du Vetlanda kommuns samlade information, frågor och svar om coronaviruset och covid -19. Vi följer aktuella rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Informationen uppdateras löpande.

Två personer hälsar genom att nudda fötterna vid varandra.

Aktuella råd och rekommendationer

På Krisinformation.se kan du ta del av aktuell information om coronaviruset och vad som gäller just nu. Där kan du läsa mer om hur du ska tänka om du misstänker att du har covid-19 eller om någon i ditt hushåll har blivit sjuk.

Om du misstänker att du har covid-19 bör du stanna hemma och undvika kontakt med andra människor tills du är frisk.

Coronapandemin: Detta gäller just nu Länk till annan webbplats.

Provtagning, konstaterad smitta och vaccin

Vaccin mot covid-19

Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla som bor i Sverige, som är 12 år och äldre att vaccinera sig mot covid-19.

Läs mer om vaccinationen i Region Jönköpings län hos 1177 Länk till annan webbplats..

Om du blir sjuk

Om du blir sjuk eller får luftvägssymtom rekommenderas du att stanna hemma oavsett om du är vaccinerad mot covid-19 eller inte.

Förskola och skola

Aktuella regler för förskola och skola

För barn och elever i kommunens skolor och utbildnings­verksamheter gäller inte längre några restriktioner från den 9 februari 2022.

Du som känner dig sjuk ska stanna hemma, du som är frisk ska vara i skolan. Även du som bor ihop med någon som har bekräftad covid-19 ska vara i skolan så länge du själv känner dig frisk.

Vård och omsorg

Säkra besök på särskilda boenden för äldre

Alla besök ska ske i den boendes rum eller lägenhet, eventuellt i en avsedd besöksmiljö. Såväl verksamheter som anhöriga och boende har ansvar för att begränsa smittspridning och följa de föreskrifter och allmänna råd som finns.

Håll avstånd, tvätta händerna och besök inte äldreboendet om du är sjuk.

Om ett boende drabbas

När det blir ett utbrott på ett boende går vi ut till anhöriga personligen och avråder dem från att besöka boendet. Men det finns flera skäl till att en anhörig kan behöva besöka boendet och i sådana fall bör det ske i samråd med sjuksköterska eller boendets områdeschef.

Får föreningar och religiösa organisationer besöka boenden?

Föreningar och religiösa organisationer är välkomna till våra särskilda boenden. Det är viktigt att alla som besöker våra boenden är symtomfria, håller avstånd och god handhygien.

Ska inflyttning och utflyttning ske som vanligt?

Ja, men vid de boenden där det finns en konstaterad smitta är det restriktioner kring inflyttning.

Provtagning rekommenderas för alla brukare (förutom de som har eller haft en bekräftad covid-19 – infektion) vid:

  • inflyttning från ordinärt boende till särskilt boende och korttidsplats.
  • utskrivning från sjukhusvård till korttidsplats eller särskilt boende.
  • överflyttning från korttidsplats till särskilt boende.
  • ett nytt tillfälle av växelvård

Beredskap i kommunen

Inriktning och samordning (ISF)

Inom kommunen finns en intern inriktnings- och samordningsfunktion (ISF). Gruppen består av kompetenser och representanter från kommunens olika verksamheter och har som uppgift att samordna information och insatser. Kommunens arbete inriktar sig på att aktivt följa händelseutvecklingen, arbeta med förberedande åtgärder, samordna arbetet och ha beredskap för att förstärka insatserna vid behov. Gruppen träffades initialt minst en gång i veckan men har numera avstämningar vid behov.

Pandemiplanering

Den 16 september 2020 antog kommunfullmäktige en ny kommunövergripande pandemiplan. Den nya pandemiplanen ersatte den tidigare från 2009.

Bemanning i verksamheterna

Varje förvaltning och bolag har sett över hur bemanningen kan se ut i kommunens verksamheter och hur resurser kan fördelas mellan enheter och förvaltningar vid behov.

Mer information

För dig som vill veta mer

Krisinformation - sök information här i första hand

På Krisinformation.se hittar du samlad information från ansvariga myndigheter om coronaviruset, smittspridningen och hanteringen av utbrottet.
Krisinformation.se: Myndigheterna om det nya coronaviruset Länk till annan webbplats.

Information om coronaviruset hos 1177 Vårdguiden

1177 Vårdguiden - om coronaviruset Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndigheten, information och svar på frågor

Du kan få mer information på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats. där de har samlat de vanligaste frågorna och svaren om coronaviruset.

Har du fortfarande frågor som inte fått svar? Ring 113 13

Har du frågor om coronaviruset och covid-19 som du inte kan hitta svar på via någon av länkarna ovan, kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13 (SOS Alarm). All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är öppen dygnet runt.

Hur ska jag prata med barnen?

BRIS har samlat kloka råd om hur du kan prata med barn om coronaviruset och oro kring att bli smittad.

BRIS: Att prata med barn om coronavirus Länk till annan webbplats.

Dela endast bekräftad information

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

Råd och stöd psykisk hälsa

Oavsett hur spridningen av coronaviruset covid-19 drabbar dig, är det fullt normalt att den påverkar hur du mår psykiskt, även om du tidigare i livet aldrig haft sådana problem.

Stress och oro kan ta sig olika uttryck, du kanske vaknar mitt i natten och har svårt att somna om, upplever tryck över bröstet, att korttidsminnet påverkats, att du är ovanligt arg och irriterad. Det kan också vara så att du känner sorg och hopplöshet, en uppgivenhet som gör dig orkeslös och tömd på energi. Eller andra symptom som påverkar hur du fungerar i din vardag.

När du mår psykiskt dåligt är viktigt att söka hjälp. Det är bra att sätta ord på det du upplever, gärna med en vän eller anhörig. Ibland kan det vara lättare att prata med någon man inte känner, som också är van och särskilt utbildad i samtalsstöd. Här nedan finns ett antal kontaktuppgifter så att du kan välja det som passar dig bäst.

Om det är bråttom

Du kan läsa mer om psykisk ohälsa i vår folder. Pdf, 2 MB. Där hittar du fler telefonnummer och hjälp till råd och stöd. Du hittar också fler kontaktvägar här.