Gammal verkstad får årets arkitektur- och byggnads­vårdspris

För första gången delar Vetlanda kommun ut ett pris för arkitektur- och byggnadsvård. Vinnaren är ett större fastighetsbolag som valt att renovera en gammal lagerbyggnad på ett varsamt sätt. Juryn tycker att de verkligen är värda att uppmärksammas och de hoppas att fler ska ta efter.

Strutsen 4

Byggnaden som tagit hem årets pris.

Priset ges till Vetlandia Bostäder AB för sin omsorgsfulla renovering av industrifastigheten Strutsen 4, Magasinsgatan 15 i Vetlanda. Här är juryns motivering:

”Hvetlanda Mekaniska verkstad berättar en historia om Vetlandas framväxt och industriella arv. En historia som speglas i stadens utveckling med järnvägsstationen som knutpunkt och det moderna Vetlandas tillkomst. Vetlandia Bostäder har med omsorg för byggnadens kulturhistoriska värden och med noggrannhet gett den gamla industribyggnaden tillbaka sin forna glans. En byggnadsvårdsinsats för Vetlanda stad som är väl värt att uppmärksamma.”

Priset delas ut den 6 juni i samband med kommunens nationaldagsfirande.

Strutsen 4, före och efter.

Efter och före renoveringen.

Ett pris för framtiden

Som så ofta när det gäller priser är det bara en som kan vinna. Vann inte ditt bidrag så kommer det fler chanser.

– Priset ska delas ut årligen och ambitionen är att inspirera och väcka intresse kring arkitekturfrågor. Arkitektur är betydligt mycket viktigare än många tror. Den byggda miljön påverkar oss varje dag och bidrar direkt till hur vi mår och trivs. Återbruk och återanvändning är dessutom högt upp på avfallstrappan, så det är oftast miljömässigt hållbart att bevara i stället för att riva, säger Jennie Adolfsson, byggnadsinspektör.

Men du kanske ställer dig frågorna: Varför ska vi ha ett pris i arkitektur- och byggnadsvård? Varför är det så viktigt?

– Det finns en nationell arkitekturpolicy i Sverige som Boverket tagit fram på uppdrag av Regering och Riksdag. Det handlar om att använda arkitektur och gestaltad livsmiljö som verktyg i det hållbara samhällsbygget och om att arbeta för höjd kvalitet i våra byggda miljöer. Boverket vill med sitt främjande och stödjande arbete medverka till att aktörer i hela landet skapar, utvecklar och förvaltar miljöer som människor kan vara stolta över länge. Vi vill inspirera till och stödja ett aktivt samtal om Vetlandas byggnader och utveckling, avslutar Jennie Adolfsson.

Pris-plaketten

Plaketten årets vinnare får.

Urvalsprocessen

Juryn består av stadsarkitekt, museichef, en tjänsteperson från planavdelningen och en tjänsteperson från miljö- och byggförvaltningen. Totalt nominerades sex olika fastigheter i år och det var fastigheter i Vetlanda centrum, Ekenässjön och Skirö.