Rätt till avgiftsfri allmän förskola

Från den 1 juli 2023 gäller nya bestämmelser som säger att alla kommuner måste arbeta för att fler barn ska gå i förskolan och få möjlighet till en bättre språkutveckling i svenska. Ansvaret består av två delar: uppsökande verksamhet och erbjudande av förskoleplats till vissa grupper av barn.

Bestämmelserna innebär att alla kommuner behöver arbeta uppsökande och ta kontakt med vårdnadshavarna till de barn som inte har en plats i förskolan. Det ska göras inför hösten det år barnet fyller tre år.

– Vi behöver också erbjuda och reservera förskoleplats till vissa grupper av barn, även om barnets vårdnadshavare inte har ansökt om förskoleplats, säger verksamhetschef Ingela Nyberg.

Information har gått ut till de vårdnadshavare i Vetlanda kommun som har barn i förskoleålder 3–5 år som inte är inskrivna i förskolan. Informationen har även gått ut till dem som har pedagogisk omsorg och kommer löpande delas ut på BVC.

– Vi har en informationsträff på Familjecentralen Kärnhusets öppna förskola i början av juni där vi berättar vad det innebär att gå i förskolan och hur dagarna kan se ut. Då finns det också möjlighet för föräldrarna att ställa frågor direkt till oss, berättar Ingela Nyberg.

FAKTA Forskning visar att barn utvecklas positivt

Utbildningen i förskolan lägger grunden för ett livslångt lärande. Att låta sitt barn gå i förskolan är ett sätt att förbereda det för fortsatt skolgång. Forskning visar att barn som gått i förskola är bättre på språk och matematik. De blir friskare och har en högre utbildningsnivå och en högre inkomst när de når vuxen ålder.

Läs mer om förskolan och pedagogisk omsorg i Vetlanda kommun Länk till annan webbplats.

Kommuners arbete för fler barn i förskolan - Skolverket
Länk till annan webbplats.

Se Skolverkets filmer "Förskolan är till för ditt barn" Länk till annan webbplats. på Youtube, som på olika språk beskriver hur förskolan fungerar.