Ändringar i allmän förskola

Allmän förskola är en frivillig och avgiftsfri förskola för alla barn som är 3–5 år. Från den 1 september ändras upplägget så att barnen går fem timmar per dag, tre dagar i veckan och får lunch. Det är något som flera vårdnads­havare har önskat.

Barn- och utbildnings­nämnden har beslutat att ändra upplägget i allmän förskola.

– Vi genomför två förändringar för barn som är 3–5 år, berättar Ingela Nyberg, verksamhets­chef förskola. Den ena är att allmän förskola kommer att vara fem timmar per dag, tre dagar i veckan och att barnen får lunch på förskolan de dagarna. Den andra är att avgiften för ordinarie förskola får en reducering för allmän förskola med jämn fördel­ning över årets alla månader.

Bättre för barnens utveckling

– Med det nya upplägget får barnen en mer samman­hängande tid på förskolan. Det gynnar barnets samhörighet i barn­gruppen och ger bättre möjligheter för barnet att delta i förskolans undervis­ning, säger Ingela Nyberg.

Nuvarande villkor innebär att barn i allmän förskola inte äter lunch på förskolan. Forskning visar dock att den pedagogiska måltiden är en viktig del i förskolans undervis­ning och att måltids­situationen stödjer barns språkliga och sociala utveckling. Från den 1 september ingår lunch i allmän förskola.

Tydligare former av förskola

Från och med den 1 september finns det två former av förskola att välja mellan när du vill ha plats i förskola för barn 3–5 år; ordinarie förskola eller allmän förskola.

Går barnet i ordinarie förskola betalar du en avgift varje månad, går barnet i allmän förskola är det avgifts­fritt.

– Dagar och tider i allmän förskola är inget du som vårdnads­havare kan påverka, säger Ingela Nyberg. De bestäms av förskolan och kommer från i höst att förläggas under tre dagar i veckan, fem timmar varje dag och lunch ingår. Allmän förskola följer alltid skolans läsårs­tider. När skolan har lov har allmän förskola lov.

Så ändras avgiften

Enligt nuvarande regler får du med plats i ordinarie förskola ett avdrag på 15 timmar i veckan för allmän förskola under september till maj. Under juli till augusti betalar du däremot full avgift vilket många vårdnads­havare upplevt negativt.

Från och med september blir fakturorna lika varje månad. Barnomsorgs­avgiften debiteras varje månad och minskas med ett avdrag för allmän förskola varje månad.