Dags att välja skola

Du som är vårdnads­havare till ett barn som ska börja förskole­klass eller årskurs 7 har fått ett meddelande i Edlevo eller ett brev om skolvalet. Vetlanda kommun utgår i första hand från vårdnads­havarens önskemål, därför är det viktigt att du gör ett aktivt val.

Pennor i förgrunden

I vilken skola ditt barn placeras avgörs i första hand utifrån vilka önskemål du har som vårdnadshavare. I Vetlanda kommun får de allra flesta någon av de skolor man önskar.

Som vårdnads­havare har du rätt att välja skola för ditt barn inom hela kommunen, inte bara den kommun­del eller stads­del där barnet bor. Barnet placeras inte automatiskt på den skola som ligger närmast, därför måste du göra ett aktivt val.

När eleverna ska placeras utgår kommunen i första hand från vårdnads­havarnas önskemål.

– Det är inte säkert att alla elever få den skola man har som förstahandsval. Därför är det viktigt att välja mer än en skola, säger grundskolechef Ann Ljungström.

I de fall där det finns fler ansökningar än platser till en skola tillämpas relativ närhet. Den innebär att vårdnads­havarens önskemål inte får gå ut över ett annat barns rätt till placering vid en skolenhet nära hemmet. Det barn som har längst skol­väg till sin alternativa skola har alltså förtur till platsen. Ditt andrahands­val vägs mot de som valt den aktuella skolan i första hand.

– Den som gjort ett aktivt val har alltid förtur, så om ditt barn inte får plats på den skola du har som förstahandsval och du inte gjort fler val är risken stor att barnet hamnar på en skola längre bort än ni har tänkt, säger Ann Ljungström.

Avståndet mellan hem och skola mäts utifrån kommunens kart­databas som uppdateras regel­bundet.

Vetlanda kommun tillämpar inte syskon­förtur.

E-tjänsten för skolval till årskurs 7 Länk till annan webbplats. och e-tjänsten för skolval till förskole­klass Länk till annan webbplats. är båda öppna till den 15 februari. Din ansökan registreras när du signerar e-tjänsten. Är ni två vårdnads­havare måste båda signera.

Vill du veta mer?

All information om skolvalet finns på sidan Förskoleklass och grundskola.

Vill du ändra i ansökan?

Om du vill ändra ditt skolval eller lägga till fler alternativ loggar du in på Mina sidor där du hittar din ansökan under Mina ärenden. E-tjänsterna är öppna till den 15 februari.