Magnus Brusefält ska utveckla destinationen Vetlanda

Magnus Brusefält är Vetlanda kommuns nya destinations­utvecklare och börjar måndagen den 23 januari. Han ska ansvara för att hålla ihop och få besöks­näringen i kommunen att jobba åt samma håll och också utveckla samarbetet med de företag som arbetar med turism.

Magnus Brusefält

Magnus Brusefält är kommunens nya destinationsutvecklare.

Magnus kommer närmast från rollen som chef för kommunens kontaktcenter, och går nu in i en ny roll där han kan fortsätta utveckla de kontakter han skapat med besöksnäringen under den tiden.

– Här får jag fortsätta att samordna, bygga nätverk och försöka tillgodose de förväntningarna företagen har. Det här är inget som kommunen driver på egen hand, utan det handlar om ett samarbete för att skapa någonting ihop. Det som lockar är att kunna sätta Vetlanda på kartan som besöksmål och bidra till en ökad trivsel för medborgarna, säger Magnus om sin nya roll.

Vår nya destinationsutvecklare är född och uppvuxen i Vetlanda kommun och har ett brett kontaktnät. Innan han blev kontaktcenterchef jobbade han i 16 år, bland annat som marknadsansvarig, på Myresjöhus som sedan blev OBOS. Det som driver honom är att få vara med och paketera det goda som Vetlanda har att erbjuda.

– Vi har en fantastiskt spännande och fin natur i Vetlanda och jag tror mycket på naturturismen där vi kan paketera upplevelser i naturen ihop med besöksnäringsföretagen längs vägen. Vi har också ett väl utvecklat föreningsliv och om vi bara jobbar tillsammans och vet var vi har varandra och vad den andra planerar, så tror jag att vi kan skapa ett riktigt fint paket. Men det är något som måste få växa fram över tid också, förklarar Magnus.

En del av utvecklingsavdelningen

Det är kommunens utvecklingschef George Grönwald som ansvarar för rekryteringen av den nya destinationsutvecklaren. Tjänsten har varit prioriterad av både den tidigare politiska majoriteten och den nytillträdda. George berättar att det under en längre tid har funnits en efterfrågan från besöksnäringen att få en tydligare väg in i kommunen och att det ska bli tydligare från kommunens sida på vilka sätt företagen och kommunen kan hjälpa varandra.

George Grönwald

George Grönwald är utvecklingschef och ansvarar för rekryteringen av den nya destinationsutvecklaren.

– Vi jobbar ju nästan allihop i Vetlanda kommun, inte bara i den kommunala organisationen, med att utveckla destinationen Vetlanda, men har inte gjort det tillsammans på det sättet som behövs. Magnus ska bli den som håller ihop det här strategiskt, som ser till att vi har en långsiktig plan och inte bara gör saker på tu man hand och för stunden, berättar George.

Tanken är att Magnus ska kunna identifiera projekt där företag, föreningar och kommunen kan dra nytta av varandra och bli en naturlig kontaktperson hos kommunen för besöksnäringen. Lite av spindeln i nätet.

– Om en förening arrangerar ett stort evenemang, som en turnering eller ett mästerskap, då är det viktigt att näringslivet får reda på det och kan vara en del av upplevelsen för besökarna som kommer hit. Men för det krävs att någon kan hjälpa till och få de olika aktörerna att samverka. Det kan till exempel vara att restaurangerna har extraöppet, eller att man har ett samarbete med ett hotell eller vandrarhem, säger Magnus.