Extravuxen kan vinna Årets initiativ

Extravuxen, en insats som Vetlanda kommun är med i, är en av tre finalister i utmärkelsen Årets initiativ som avgörs den 30 november.

En kvinna står utanför en dörr med Vetlanda kommuns logotyp i bakgrunden

Sara Wennerström Holmberg, koordinator för Extravuxen i Vetlanda kommun, är glad över finalplatsen.

Extravuxen är en av tre finalister i tävlingen Årets initiativ som arrangeras av Forum, en intresseorganisation för idéburna organisationer som har en social inriktning. Tävlingen är till för att uppmärksamma nytänkande ideella organisationer som jobbar för en positiv samhällsutveckling och att inspirera till fortsatt nyskapande samhällsutveckling. Det som bedöms är bland annat hur innovativt initiativet är och vilka effekter det har fått. Resultatet presenteras den 30 november.

I samarbete med Maskrosbarn arbetar Vetlanda kommun just nu för att införa Extravuxen. Insatsen införs med små steg i taget och förhoppningen är att den ska vara i gång fullt ut i Vetlanda kommun under nästa år.

- Vi ser att Maskrosbarn är en stor tillgång som gör ett jättebra jobb med det här. Det är fantastiskt att vi kan använda oss av det här initiativet som man har sett fungerar bra, säger Sara Wennerström Holmberg som är socialsekreterare i Vetlanda kommun.

Sara Wennerström Holmberg är ansvarig för projektgruppen för Extravuxen i Vetlanda. Hon berättar att hon och hennes kollegor har träffat många ungdomar med behov av stöd som socialtjänsten inte kunnat erbjuda.

- Vi såg att det fanns ett behov hos flera ungdomar av stöd som inte gick att erbjuda. Sen fick jag höra från Maskrosbarn att de hade det här initiativet och efter att ha hört om goda erfarenheter från andra kommuner ville vi också haka på, säger Sara.

Extravuxen är ett initiativ av barnrättsorganisationen Maskrosbarn och är till för att underlätta för ungdomarna genom att en person får vara en extra vuxen i deras liv som de har kontakt med ett par gånger i veckan för bland annat samtal och aktiviteter. Personen är ett stöd och en förebild i livet som ungdomarna kan ringa till och komma hem till vid behov. En extravuxen är ett mellanting av en kontaktperson och en kontaktfamilj och ska hjälpa till att fylla ut glappet som finns mellan de öppna insatserna och placering.