Simhallen i Myresjö stänger med omedelbar verkan

Under måndagen stänger Bad & Gym simhallen i Myresjö på grund av allvarliga skador i konstruktionen runt bassängerna.

En simdyna i plast ligger på en bassängkant.

Betongprover visar att det finns allvarliga skador i konstruktionen runt bassängerna i Myresjö simhall.

Att de två badhusen i Vetlanda kommun är i stort behov av renovering har varit känt en tid. Under det senaste året har kommunen startat en utredning för att komma fram till om båda badhusen kan renoveras, om bara ett av dem ska renoveras eller om båda ska stängas till förmån för ett nybyggt. I utredningen har tekniska kontoret undersökt skicket på bassängerna och det är genom den undersökningen som man nu har upptäckt allvarliga brister i Myresjö simhall.

– Vi hade inne en konstruktör som gjorde en besiktning av de synliga delarna i simhallen och bedömde att bassängen hade en återstående livslängd på fem till tio år. Men efter att vi skickat in prover på betongen visade det sig att bassängen var i betydligt sämre skick än så, berättar Joakim Öhman som är fastighetschef.

Proverna av betongen togs i somras när bassängerna var tömda på vatten. Provsvaren kom den 27 september och det är efter ytterligare dialog med konstruktören som tekniska kontoret och Bad & Gym har tagit beslutet att stänga simhallen i Myresjö.

– Vi visste att armeringsjärnet i betongen hade börjat rosta och att det fanns sprickor i bassängen, men när vi fick tillbaka provsvaren så visade det sig att rostskadorna på armeringen var värre än vad den första besiktningen visade, förklarar Öhman.

Skadorna är så pass omfattande att det med tiden kan leda till att delar av betongen lossnar. I värsta fall skulle bassängväggen kunna kollapsa helt, men hur stor risken är för det går inte att spekulera kring.

– Vi vet inte hur stor risken är för att det ska hända något alls med bassängen och det är jättesvårt att bedöma hur akut det är, men det är inte något som vi vill ta några risker kring och därför väljer vi att stänga simhallen så fort som möjligt.

Senast en liknande besiktning gjordes var 2008.

– Vi gjorde en likande tillståndsbedömning då och genomförde de åtgärder som rekommenderades vid det tillfället. Men bassängerna är 50 år gamla, så bedömningen vi kan göra idag är nog helt enkelt så att den tekniska livslängden är uppnådd, berättar Joakim Öhman.

Eventuell renovering kan dröja

Än är det inte bestämt om badhusen i kommunen ska renoveras eller om det ska byggas ett nytt. Simhallen i Myresjö behöver dock renoveras för att kunna öppna igen. Vid den första besiktningen som gjordes av de synliga delarna av bassängerna, bedömde konstruktören att de kunde hålla i ytterligare fem till tio år om renovering påbörjades inom de fem närmaste åren. Efter fem år skulle skadorna vara så pass omfattande att bassängerna inte skulle gå att reparera.

– Den stora frågan nu är om vi redan har passerat gränsen för att bassängen ska gå att återställa och det är något vi måste fortsätta utreda, säger Öhman.

Innan simhallen eventuellt kan renoveras ska utredningen bli klar, politiska beslut ska fattas och inte minst ska arbetet utföras. Enligt Joakim Öhman kan det handla om flera år innan simhallen kan vara i bruk igen.

– Det vi får titta på nu är om det finns någon särskild åtgärd vi kan göra på kort sikt för att ändå behålla badhuset i drift i väntan på beslut, men det är osäkert om det kan vara ett alternativ. Som läget är nu måste vi stänga som en ren säkerhetsåtgärd, konstaterar han.

Konsekvenser för flera verksamheter

Stängningen av badhuset drabbar inte bara Bad & Gyms egen personal och verksamhet. Skolan har simundervisning både i Vetlanda och i Myresjö, vilken nu behöver lösas på annat sätt. Även föreningar som har sin verksamhet knuten till vatten drabbas av stängningen.

– Vi stoppar all simundervisning i Myresjö direkt, men fortsätter som vanligt i Vetlanda. Vecka 44 är det höstlov och då är förhoppningen att vi ska ha hittat andra lösningar, men det går inte att säga än vilken typ av lösningar det kan vara, säger skolchef Henrik Wågesson.

För Bad & Gyms del innebär stängningen av simhallen stora förändringar. Ambitionen är dock att fortsatt ha öppet i gymmet och idrottshallen.

– Idrottshallen påverkas inte, men vi börjar tömma bassängerna redan idag och kommer stänga gymmet under de tre dagar det tar. Efter det kommer vi ha öppet i gymmet och idrottshallen som vanligt, säger Jonas Sköld som är badhuschef.