Synpunkter publiceras löpande

Vi har förändrat e-tjänsten för synpunkter från dig som medborgare – Synpunkt Vetlanda. Den största nyheten är att vi nu publicerar inkomna synpunkter och svar löpande på kommunens webb­plats.

En roll-up med texten Vi vill veta vad du tycker

– Tidigare har inkomna synpunkter publicerats månadsvis i efterhand i en pdf-fil. Nu publiceras varje synpunkt för sig, vilket innebär att du som väljer att vara anonym får svar snabbare, berättar Sara Höglander, verksamhetsutvecklare på kontaktcenter.

En anonym synpunkt publiceras så fort den är besvarad, medan en synpunkt från en inloggad person publiceras sju dagar efter svaret för att ge utrymme för följdfrågor.

Synpunkterna ligger till grund för vårt förbättringsarbete och stärker det demokratiska inflytandet. Det ska vara enkelt att lämna en synpunkt.

– Vissa synpunkter har varit svåra att tolka när vi inte vet vilken verksamhet synpunkten gäller. Därför uppmanas du nu att fylla i vilken verksamhet eller plats som synpunkten gäller. Möjligheten att peka ut platsen på kartan är kvar, säger Sara Höglander.

Felanmälan ingen synpunkt

Nytt är också att felanmälan till tekniska kontoret inte hanteras på samma sätt som synpunkter.

– Den ändringen gör vi för att det ska bli lättare för tekniska kontoret att åtgärda felet. Många felanmälningar kommer in via andra kanaler och nu samlar vi i stället alla felanmälningar på ett ställe. Hör av dig till kontaktcenter om du vill felanmäla något, uppmanar Sara.

Felanmälningar publiceras inte på webbplatsen. Inte heller synpunkter som innehåller personuppgifter, sekretess eller handlar om enskilda personer publiceras.

Sök synpunkter

Om du är intresserad av en specifik synpunkt, kan du söka bland publice­rade synpunkter. Du kan också sortera synpunkterna efter rubrik och verksamhet eller plats de gäller.

Sidan som synpunkterna publiceras på fortsätter att utvecklas.

– Vi jobbar för att ytterligare förbättra publiceringen och hur du som medborgare kan ta del av synpunkterna. Kom gärna med synpunkter om det är något du saknar eller tycker är bra, uppmanar Sara.

Lämna din synpunkt och läs inkomna synpunkter