Tecca fick besök av kommunen

En del av det klassiska Vetlandaföretaget T-Emballage har blivit Tecca. Vetlanda kommun besökte tillsammans med Nuvab det pånyttfödda företaget för att ta reda på mer om namnbytet och vad mer som är på gång.

En grupp människor står inne på ett lager med varselvästar på sig.

Teccas VD Marcus Ahlstedt berättar om företaget för kommunens representanter.

För att ta reda på vilka utmaningar som finns, knyta kontakter och lära sig mer om våra lokala företag, genomför politiker och tjänstemän från Vetlanda kommun och Nuvab ett antal företagsbesök varje år. Senast i raden stod Tecca – en del av T-Emballage som nyligen fått både en ansiktslyftning och ett nytt namn.

T-Emballage startades 1975 av Kurt Thuresson. På den tiden sysslade man enbart med emballage, precis som namnet antyder. Med tiden slog sig företaget även in på byggmarknaden och började växa sig riktigt stort. Så stort att det hela blev lite spretigt, så 2019 beslutade de att dela upp företaget i två. T-Emballage Förpackning och T-Emballage Bygg. På så sätt kunde båda företagen hålla varsin tydlig linje och fokusera på sin respektive marknad. Det är T-Emballage Bygg som idag går under namnet Tecca.

– Vi har känt ganska länge att vi varit dåliga på att kommunicera vad vi gör, både på T-Emballage och Tecca. Vi är kända i hela Sverige, men inte på hemmaplan, säger VD:n Marcus Ahlstedt.

Tecca levererar produkter och lösningar både till småhusindustrin och till bygg- och färgfackhandeln. Ser du ett hus som håller på att byggas genom ett av landets husföretag är chansen stor att det är Tecca som tillverkat underlagstäckningen till taket eller tätningstejpen som används.

– I den branschen är det ingen som är i närheten av oss i Sverige, berättar Marcus Ahlstedt.

På hemmaplan vet husföretagen mycket väl vilka Tecca är, men i bygg- och färgfackhandeln finns många andra produkter. Även om Tecca har avtal med alla svenska bygghandlare så har de inte huvudavtal med alla, vilket gör att byggföretagen som köper sitt material av handlarna ofta använder andra företags produkter.

– Vi är störst hos husföretagen, men det är en utmaning för oss att nå ut bättre till våra lokala byggare, säger Marcus.

Enkelt att driva företag i Vetlanda

Marcus Ahlstedt är uppvuxen i Eksjö och som smålänning känner han att det finns en enkelhet i att driva företag i Vetlanda och Småland.

– Smålänningar har en enkelhet och ett stort engagemang, sen är också utrymmet som finns här en av fördelarna, säger han.

Den största utmaningen är för Tecca, precis som för många andra företag i mindre kommuner, att hitta rätt kompetens. Han beskriver det som att ju mer ett företag växer desto mer krävs det att man får tillgång till vissa typer av kompetenser. I Vetlanda har T-Emballage och Tecca idag cirka 80 anställda fördelade på kontor och lager.

För att knyta kontakter med fler potentiella medarbetare som också har akademisk utbildning har Tecca inlett ett samarbete med Jönköping University.

– Vi har också startat ett kontor i Jönköping som växer.

I samband med företagsbesöket passade Rebecca Ewens från Nuvab också på att informera Marcus Ahlstedt om den lokala satsningen Unga akademiker, som är ett projekt för att locka hem unga som flyttat från Vetlanda för att studera.

Positiv till företagsbesök

Till vardags har inte Marcus som VD på ett företag haft så mycket kontakter med kommunen, men han känner däremot att möjligheten finns vid behov. Vid företagsbesöket var kommunen representerade av både tjänstemän och politiker. Bland tjänstemännen fanns till exempel representanter från upphandlings- och planavdelningen för att berätta hur kommunen tänker och arbetar. Företagsbesöket arrangerades av Nuvab som också deltog med flera representanter.

– Det var väldigt positivt ur flera aspekter, för att få en relation med personer på kommunen som jobbar med den här typen av frågor. Men också att få berätta vad vi håller på med. Det är viktigt att kommunen känner till vad vi gör och att vi också får information från dem, avslutar Marcus Ahlstedt.