Så ska funktionshinderomsorgen bli bättre

Brukarna inom funktionshinderomsorgen ska få förutsättningar att kunna leva ett mer självständigt liv och korttidsverksamheten ska anpassas bättre till barn och ungdomars behov. Detta är två av punkterna som finns med i den nya planen för funktionshinderomsorgen.

Ulrika Ribbholm, chef för funktionshinderomsorgen.

Ulrika Ribbholm, chef för funktionshinderomsorgen menar att det finns en del som behöver förbättras inom funktionshinderomsorgen.

Det har funnits ett stort utrymme för förbättringar inom funktionshinderomsorgen i Vetlanda kommun och nu finns det en plan för vilka förändringar som ska göras.

– Vi har hittat flera områden där vi kan göra förbättringar och har därför tagit fram en ny plan för det, som också följer det regelverk som finns i dag. Verksamheten har helt enkelt inte hängt med i utvecklingen och det är något vi ska ändra på, säger Ulrika Ribbholm, chef för funktionshinderomsorgen.

Det finns en större psykisk ohälsa i vårt samhälle i dag och fler med diagnoser som behöver stöd och hjälp.

– Det är i dag vanligare att personer söker hjälp för sina svårigheter och där kommer vi in i bilden. Vi behöver hjälpa fler än vad vi har gjort tidigare och det är många som söker boende hos oss. Vi behöver se till att vi kan hjälpa de här personerna och möta deras behov. Förr var det vanligare att personer med funktionsnedsättningar bodde hemma hos sina föräldrar men så är det inte längre, säger Ulrika.

Meningsfull aktivitet

En av de verksamheter som ska förbättras är daglig verksamhet, som finns för att personer med funktionsnedsättningar ska komma ut och få en meningsfull sysselsättning.

– Vi har sett att en del väljer att stanna hemma i stället för att gå dit och det är något vi vill ändra på. Vi vill skapa fler aktiviteter så att alla hittar en uppgift som de tycker är intressant och meningsfull. Vi hoppas därför att fler företag i kommunen öppnar upp för att ta emot de här personerna, säger Ulrika.

En annan viktig del handlar om självständighet. Brukarna ska nu få ännu bättre förutsättningar att kunna leva ett mer självständigt liv än vad de gör i dag.

– Vi ska jobba med att varje person ska bli så självständig som möjligt utifrån sina egna förutsättningar. Det finns en del som skulle kunna klara sig mer på egen hand om de får rätt hjälp och stöd från oss, säger Ulrika.

Rätt kompetens

Även kommunens boenden behöver genomgå en förändring.

– Vi behöver se till att det finns boenden som är anpassade för brukarnas olika behov och i dag lever vi inte fullt upp till de kraven. Även personalen på flera av våra boenden behöver få en plats där de i lugn och ro kan ta sina raster, säger Ulrika.

För att kunna möta det växande behovet av stöd behövs mer personal med rätt kompetens.

– Vi ska säkerställa att personal och chefer har den kompetens som krävs för att utföra den här typen av arbete och att de arbetar utifrån brukarnas behov.

Målsättningen är att planen ska forma funktionshinderomsorgens utveckling de närmaste 10 till 15 åren.