Himlabackarnas förskola är redo för inflytt

Person efter person lyfter in fulla kartonger genom den nybyggda entrén till förskolan på Himlabackarna som nu äntligen står klar. I helt nya lokaler ska två förskolor bli till en när Esplanaden och Bäckagården slås samman och både barn och pedagoger från de två förskolorna möts under samma tak.

Personalen gör sig redo att flytta in på den nya förskolan.

Personalen gör sig redo att flytta in på den nya förskolan.

Nu är den alltså äntligen klar, förskolan på Himlabackarna, som är den första förskolan som är byggd helt enligt Vetlanda kommuns funktionsprogram. Här står hållbarhet och möjligheter i fokus.

Just nu fyller personalen lokalerna med möbler, material och böcker och i mitten på januari får barnen flytta in.

– Vi har förberett barnen på det här under en lång tid genom att visa filmer och bilder från deras nya förskola. De har också fått måla egna tavlor som de ska ta med sig hit så att de kan ha med sig något som de känner igen och ge som gåva till sin nya förskola, säger Pia Revling-Löfkvist, rektor för förskolan.

Himlabackarnas förskola rymmer 100 barn i olika åldrar som delas upp på sex olika avdelningar. Utöver avdelningarna finns det flera gemensamma ytor som en ateljé, ett torg och en restaurang. Avdelningarna är utformade utifrån en tanke kring progression som innebär att vi förändrar miljö och material efter barns erfarenheter, förutsättningar, intressen och behov.

– Det finns möjlighet att öppna upp mellan avdelningarna för att skapa större gemensamma ytor för barnen att mötas på. Måltiderna äter vi tillsammans i restaurangen. Det gör att barnen inte behöver avsluta sina aktiviteter, lekar eller utforskande på avdelningarna. De behöver alltså inte ta bort det de håller på med för att få plats till maten, säger Pia.

Alla förskolebarn ska äta i en gemensam matsal.

Alla förskolebarn ska äta i en gemensam matsal.

Samlad kompetens

Fler barn på ett ställe innebär fler pedagoger i samma lokaler.

– Vi har mer kompetens samlad på ett och samma ställe och det är en stor fördel. Vi ska nu arbeta i tre olika team där pedagoger i de olika arbetslagen har olika erfarenheter och kompletterar varandra på ett väldigt bra sätt. När det gäller barnen får de lära känna en del nya pedagoger och de får med sig minst en pedagog från sin gamla förskola så att de känner sig trygga, säger Pia.

Den nya förskolan innebär inte bara fler möjligheter och en bättre miljö för barnen. Pedagogerna får en bättre arbetsmiljö med eget arbetsrum som har höj- och sänkbara skrivbord och ett vilorum.

– Pedagoger har fått vara med och utforma hur vår nya förskola ska fungera, både när det gäller förhållningssätt, arbetssätt och hur våra miljöer ska se ut. Vi har planerat för den här sammanslagningen under mer än två år och känner oss mer än redo att komma i gång med arbetet, säger Pia.

Nya, ljusa lokaler.

Ljusa lokaler.

Anpassad utegård

Det är inte bara inomhusmiljön som är ny, barnen får också en helt ny utegård. På gården finns olika zoner som är anpassad efter barn i olika åldrar och utifrån undervisningen. Här kan de pumpa vatten vid en vattenstation, odla i odlingslådor, leka i den stora, röda traktorn eller plocka ängsblommor när de blommar till sommaren på den delen av gården som kallas för den “Vilda zonen”. Våra miljöer, både inne och ute, är tillgänglighetsanpassade så att alla barn kan delta i undervisningen. Utegården har byggts med inspiration från området som förskolan befinner sig i och ska spegla den vilda naturen runt omkring.

– Här finns det massor att upptäcka och utforska, och jag hoppas verkligen att barn, vårdnadshavare och pedagoger ska trivas här, säger Pia.

En trivsam utegård.

En trivsam utegård.