Åtgärder för ökad trygghet

Temagruppen Vetlanda Trygghet som arbetar för att fånga upp och före­bygga otrygghet har tagit fram en läges­bild över situationen i Vetlanda just nu. Baserat på läges­bilden föreslår de ett antal åtgärder som kommunen nu ska genomföra.

Gångtunnel på kvällen.

Under det gångna året har tryggheten i Vetlanda blivit ifrågasatt. Diskussionerna har nått sin kulmen under hösten efter flera händelser på Withalaskolan.

– Det vi har kunnat se är att det är konflikter som uppstår utanför skolan, men som kommer in på skolan och fritidsgården eftersom det är där ungdomarna träffas, berättar kommundirektör Magnus Färjhage.

För att få bukt med problemen och öka tryggheten beslutade kommunens ledningsgrupp (KLG) i veckan att ge ett förtydligat uppdrag till Vetlanda Trygghet. Efter att ha tagit fram en lägesbild skulle de ge förslag på åtgärder på både kort och lång sikt.

Uppmaning till vuxna

Magnus Färjhage berättar att Vetlanda kommun sätter igång ett antal åtgärder, men att hjälp från Vetlandaborna är nödvändig.

– Vi måste hjälpas åt. Det vi alla kan hjälpas åt med är att ha fler vuxna ute på stan, som hjälper till att öka tryggheten. Vi vädjar till alla att se vilka möjligheter man har att engagera sig i det arbetet, säger han.

Förutom en önskan om fler vuxna Vetlandabor på stan kommer polisen att använda sina tillgängliga resurser för att synas i Vetlanda och bidra med trygghetsskapande närvaro. Kommunen har också ett avtal med Securitas, som kommer att ha en ökad aktivitet i stan för att öka tryggheten.

På Withalaskolan ska flera övervakningskameror sättas upp. Kamerorna är beställda och ska monteras upp så snart det är möjligt.

– Vi har också tillsammans med räddningstjänsten tagit ett beslut om att deras personal ska vara på plats på Withalaskolan hela nästa vecka, med hänsyn till situationen på skolan.

Polisanmäl brott

Otrygghet kan beskrivas som antingen upplevd otrygghet eller faktisk otrygghet, där den upplevda otryggheten bygger på människors känslor medan den faktiska otryggheten bygger på statistik.

– En del av det vi upplever nu, när vi ska sammanställa en lägesbild över situationen i Vetlanda, är att statistiken talar för att Vetlanda är en tryggare plats än många upplever, säger Magnus Färjhage.

Enligt polisen är det en annan lägesbild än vad upplevelsen tycks vara hos många Vetlandabor. Att den upplevda otryggheten är stor kan antingen bero på att den förstoras upp genom ryktesspridning, eller att brott inte polisanmäls.

– Det är viktigt att alla brott polisanmäls för att polisen och vi som är ansvariga för tryggheten i Vetlanda ska kunna få en korrekt lägesbild för att kunna vidta lämpliga åtgärder, förklarar Magnus.

Ett förslag från Vetlanda Trygghet går också ut på att göra egna trygghetsmätningar för att veta var extra insatser behövs.

– Det kan till exempel vara genom återkommande trygghetsundersökningar för skolelever, säger Magnus.

Konkreta förslag på långsiktiga lösningar ska presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott den 6 december.