Krafttag för att stärka trygg­het och före­bygga brott

Temagruppen Trygghet Vetlanda ansvarar för att sam­ordna insatser som förebygger brott och stärker tryggheten i Vetlanda kommun. Nu ska fler konkreta förslag tas fram och fler åtgärder genom­föras med tanke på det rådande läget.

Två polisbilar på Stortorget i Vetlanda.

Trygghet Vetlanda är en temagrupp som består av representanter från polisen, räddningstjänsten och från samtliga kommunens förvaltningar och bolag. Tillsammans arbetar de för att fånga upp områden och händelser i kommunen som inte anses trygga. Arbetet bygger på EST-metoden, som står för Effektiv samordning för trygghet, vilket handlar om att få en gemensam lägesbild och utifrån den samverka systematiskt för att sätta in tidiga insatser.

Under tisdagen gav kommunens ledningsgrupp (KLG) temagruppen Trygghet Vetlanda ett förtydligat uppdrag. De konkreta åtgärder som temagruppen tar fram som förslag ska tas upp för politisk behandling och i möjligaste mån genomföras.

– Vårt arbete trappas upp nu och vi kommer ha möten oftare. Det gör att vi lättare kan fånga upp händelser runt om i kommunen, skapa en gemensam lägesbild och på ett bra sätt sätta in rätt åtgärder i rätt tid, säger Anders Walhjalt som är säkerhetssamordnare på Höglandets räddningstjänstförbund och ansvarig för temagruppen.

– Med hänvisning till den rådande situationen är politiken enig om att åtgärder som bidrar till att förebygga brott och stärka tryggheten ska prioriteras, säger kommundirektör Magnus Färjhage.

Vilka åtgärder det kan handla om beror helt och hållet på vad det är som upplevs otryggt, men enligt Anders Walhjalt kan det röra sig om bättre och mer välplanerad belysning i ett område eller ökad vuxennärvaro på en plats.

– Det kan till exempel vara en parkeringsplats där det vistas mycket motorburen ungdom, då kan det vara lämpligt att sätta upp bommar för att parkeringen inte ska vara öppen kvällstid, säger han.

Gruppen startades i mars 2021 och har sedan dess haft regelbundna möten en gång i månaden. Nu är planen att möten ska hållas mer frekvent för att de snabbare ska kunna ta fram förslag på konkreta åtgärder. Under den närmaste veckan är det möten inbokade varje dag.

– Normalt sett är det inte så här gruppen jobbar, men just nu bedömer kommunledningen att behovet är större så då intensifierar vi det arbetet, berättar Anders.