Bråk mellan elever på Withalaskolan

Under hösten har det förekommit bråk och konflikter mellan en mindre grupp elever på Withalaskolan. Skolan arbetar aktivt för att lösa situationen och förebygga liknande händelser i framtiden.

Withalaskolans fasad.

Enligt Withalaskolans rektor Jacob Freij är det ett tiotal elever som varit inblandade i bråken. Han berättar att det till stor del bygger på händelser som skett utanför skolan, men där skolan har blivit en plats där eleverna möts och får utlopp för sina konflikter.

– Det kan vara lugnt på fredagen, men efter helgen är det oroligt, säger han.

Bråken har ibland upplevts hotfulla och polis har kallats till skolan, men det är ingen som har skadats i samband med bråken. Det har också förekommit rykten om att eleverna haft vapen.

– Vi gör orosanmälningar till socialtjänsten och om det förekommer hot eller våld anmäler vi alltid till polisen, förklarar Jacob Freij. Om det finns misstankar om att en elev har ett vapen så har vi möjlighet att öppna elevens skåp. Det händer att det går rykten och då har vi gjort det, men vi har ingen kännedom om att det skulle ha förekommit vapen i det här sammanhanget.

För att lösa situationen för skolan individuella samtal med eleverna och deras vårdnadshavare, men jobbar också för att möta problemet i grupp. I arbetet har de tagit hjälp av flera andra aktörer i kommunen.

– Vi jobbar alla verktyg vi har enligt skollagen. Vi samarbetar med räddningstjänsten, socialförvaltningen och polisen. Sen har vi också kontakt med kultur och fritid som har hand om fritidsgården.

Inför terminen anställdes två socialpedagoger på skolan. De finns på plats i korridorer, uppehållsrum, matsalskön och andra platser där elever samlas och bidrar till att skapa en trygg miljö. Utöver det har skolan också tagit in fler elevassistenter.

– Vi har sett till att det finns fler vuxna närvarande. Det är en stor skola med 650 elever och det är naturligt att det ibland uppstår bråkiga situationer, men i det här fallet har det gått för långt.

En trygg skola

I några fall har vårdnadshavare hört av sig till skolan och varit oroliga för sina barn. Jacob berättar att han har full förståelse för om en elev är orolig eller rädd, men betonar att det är en mindre grupp elever som är inblandade i konflikterna.

– Vi vill uppmana alla elever som känner sig oroliga att prata med en vuxen. Vi har en kurator som alltid går att prata med, socialpedagoger, fritidsledare eller någon av lärarna. Samma sak gäller för vårdnadshavare som är oroliga. Vi vill att alla som känner så ska höra av sig till skolan så att vi kan fånga upp det, förklarar Jacob.

För att skapa en bra miljö för eleverna arbetar skolan vidare med sina värdegrunder. Under den närmaste tiden kommer personal på skolan att intensifiera det arbetet. Med det hoppas de kunna ta ett steg i rätt riktning för att liknande situationer inte ska uppstå i framtiden.

– Som elev eller anställd på skolan har man både rättigheter och skyldigheter. Vi kan alla göra något för att bidra till att skapa den miljö vi vill vara i, säger Jacob.

– Det kan till exempel handla om att gå igenom olika scenarier och diskutera vad som är rätt och fel, vad som kunde ha gjorts annorlunda och vad man kan göra om man ser när någon inte blir behandlad på ett bra sätt, avslutar han.