Rösta fram de bästa idéerna för landsbygden

Vetlanda kommun har avsatt 500 000 kronor för landsbygdsinvesteringar 2022 först ut är Bäckaby och Björkö kommundelsområde. 13 förslag har valts ut och gått vidare för omröstning och fram till den 7 november har du möjlighet att rösta på de förslag som du tycker är bäst.

Ett par som är ute och cyklar.

Nu har du chansen att vara med och utveckla din landsbygd.

Privatpersoner, företag och organisationer har haft möjlighet att lämna in förslag och en hel del har kommit in. Förslagen har valts ut utifrån flera kriterier; förslagen ska bidra till att stärka kommundelens identitet och framtidstro, utveckla befintliga mötesplatser eller skapa nya mötesplatser och bidra till en tryggare och mer trivsam miljö. De ska även göra kommundelen mer attraktiv för de som bor och verkar där.

För att förslagen skulle gå vidare behövde det finnas ett företag eller en förening som ville driva idén och genomföra den. Förslagen skulle också ha ett kostnadsförslag.

Var med och rösta

Nu har du chansen att vara med och påverka vilka förslag som ska genomföras. För att kunna rösta ska du vara folkbokförd i Vetlanda kommun. Du kan rösta på olika sätt, antingen digitalt eller fysiskt. Länk till annan webbplats. Rösterna är vägledande i kommundelsrådet och kommunstyrelsens beslut om pengarnas fördelning. Pengarna kan komma att fördelas på flera olika förslag.

Förslagen du kan rösta på för Björkö kommundelsområde är:

Levande grönt museum i Björköby

Våra hembygdssamlingar i Björköby innefattar en komplett skomakarverkstad från tidigt 1900-tal. Den kan tas i bruk och människor kan här pröva att tillverka egna skor. Vi vill rusta upp och utveckla övriga samlingar för olika näringsgrenar så att de kan användas för produktion av varor på ett förindustriellt sätt. Vi vill anlägga en fungerande mekanisk verkstad med maskiner tillverkade kring sekelskiftet 1900. Vi vill anlägga en bondgård i miniatyr på vår hembygdsgård med förädlingskedjor fram till olika livsmedel, till exempel mjöl, gryn, mejerivaror med mer.

Upprustning av ”centrum” i Björköby

En bättre skötsel och iordningställande av kullen i centrum. Bänkar, träd och eventuellt boulebana. En samlingspunkt att träffas på samtidigt som det blir ett fint ansikte utåt. På sikt ser vi även möjlighet för etablering av obemannad närbutik. Hembygdsförening kommer att vara projektledare och lägga ner ideella timmar.

Aktivitetspark Björkbacken i Björköby

Skapa ett parkområde med grillplats samt några olika aktivitetsområden intill som lekställning/ hinderbana, utegym och cykelbana. Om möjligt en enklare gångbana till och från skolan i anslutning till parken. Tanken är få pengar till start för projektet och även kolla efter andra finansieringsmöjligheter.

Mötesplats för alla åldrar i Björköby

En handikappvänlig mötesplats mitt i byn, för alla åldrar. Här ska det bland annat finnas bord, bänkar, belysning, utegym, sandlåda, gungor och en boulebana.

Större lekpark i Nävelsjö

Större lekpark vid Nävelsjö bygdegård. En lekpark med fler lekställningar. Nävelsjö har många barn i olika åldrar. Gör det attraktivt att bo här! Bygdegården hyrs även ut ofta och då är det perfekt med en större lekplats för barnen.

Förslagen du kan rösta på för Bäckaby kommundelsområde är:

Arboretum i Ramkvilla

Vid en skogsfastighet i Lövås, strax utanför Ramkvilla, har det planterats exotiska träd och buskar med visionen att etablera ett så kallat arboretum. Ett arboretum är, väldigt kortfattat, ett levande museum bestående av träd och buskar och tanken är att dessa arter, med tillhörande faktaskyltar, ska växa på utvalda platser längs en vandringsled, som komplement till den inhemska floran och för att ”förädla” kulturlandskapet.

Återställning av gamla Häradsvägen

Förslaget gäller en renovering av en kortare delsträcka (800 meter) av den gamla Häradsvägen mellan Lannaskede och Fröderyd. Stora delar av vägsträckan finns kvar men en mindre sträcka mellan Ljunganäs och Berg är idag i så dåligt skick att det endast går att ta sig fram gående eller med terrängfordon.

Fräsch luft till lokal för rikare mötesplats i Ingaboda

Ventilation till Ingaboda bygdegård som tar bort den stillastående luft som idag luktar illa och sätter sig i kläderna efter ett besök. Dofter som gör lokalen otrevlig idag ska transporteras bort med en energisnål EC-fläkt. En ökad cirkulation på luften i huset genom små ingrepp. Nya ventiler i fasaden där fräsch luft sugs in bidrar till att intresset för att vistas i lokalen ökar.

Utveckling av vandrarhemmet ”Plymska” i Bäckaby

Tanken är göra vandrarhemmet mer attraktivt och lockande genom en uppfräschning och ökade bekvämligheter.

Utveckling av Bäckabygården i Bäckaby

Renovering och nyanskaffning för att utveckla verksamheten. Det är viktigt med tanke på att Bäckabygården är kommundelsområdets enda stora föreningsägda lokal.

Mötesplats utomhus i Skärbäck

Förslaget går ut på att förbättra utomhusmiljön vid Skärbäcksgården med särskilt fokus på utevistelse, barns leklust och kreativitet. Ansökan avser ett grillhus inklusive sittplatser, en lekplats i form av rutschkana och en griffeltavla för utomhusbruk - att placera vid Skärbäcksgården. Griffeltavlan kommer att stå utomhus för att bjuda in till kreativt skapande. Grillhuset kommer att vara lättillgängligt placerat nära en parkeringsplats och syftet är att alla ska ha möjlighet att använda den.

Utegym i Ramkvilla

Bygga utegym vid aktivitetsområdet i Ramkvilla för att öka Bäckaby kommundelsområdes attraktivitet.

Utescen i Årset

Årsets bygdegårdsförening har länge haft planer på att bygga en utomhusscen för att kunna vidga utbudet av underhållning för alla åldrar. Föreningen arbetar med aktiviteter för både ute och inomhus, som revyer, julmarknader, bilutställning med mera, samt uthyrning av lokaler. Vi saknar en utomhusscen med omklädningsrum och sminkutrymme. Därför ser vi en möjlighet att tillsammans med ett bidrag från Wernerstiftelsen som ska sökas kunna förverkliga föreningens mål.

Efter avslutad röstning

Efter att röstningen är avslutad ska en projektgrupp med kommundelsråden gå igenom förslagen igen och se vilka förslag som har skapat mest engagemang.

Mer information om röstningen hittar du på vår sida om landsbygdsutveckling. Länk till annan webbplats.

Karta kommundelsområden.

Karta kommundelsområden.