Stadshotellet förlorar sitt serveringstillstånd

Den 11 oktober beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att återkalla serveringstillståndet för Vetlanda Stadshotell efter att brister upptäckts.

Vetlanda stadshotell.

Vetlanda Stadshotell har möjlighet att överklaga beslutet om det indragna serveringstillståndet.

Stadshotellet har fått varningar angående brister vid tidigare tillfällen. Det kan ses som en bakgrund till att serveringstillståndet nu dras tillbaka.

– Det är ett beklagligt beslut och det var tråkigt att det behövde fattas. Det bästa hade såklart varit om de hade fått ha tillståndet kvar men för att ha ett serveringstillstånd enligt alkohollagen måste kraven enligt lagstiftningen uppfyllas, säger kommundirektör Magnus Färjhage och fortsätter:

– Här är kommunstyrelsens arbetsutskott myndighet och måste följa lagstiftningen, vilket också innebär en tolkning. Utifrån lagen och de rättsfall som finns är tolkningen att tillståndet ska dras in. Alla ska behandlas lika och det skulle inte vara rättvist mot andra tillståndshavare om tillståndet inte drogs in. Beslutet kommer troligtvis att överklagas och vi välkomnar en sådan prövning.

Majoriten och opposition var inte eniga i beslutet. Oppositionen ville utfärda en varning medan majoriteten menade att tillståndet skulle dras in vilket också var slutsatsen i genomförd utredning.