Tyck till om Vetlanda kommun

Du har väl inte missat att svara på SCB:s medborgarundersökning? Vartannat år skickas en enkät ut till en slumpmässigt utvald andel medborgare. Genom att svara på enkäten har du chansen att tycka till om hur det är att bo och leva i Vetlanda kommun.

Vetlanda från luften.

Medborgarundersökningen visar hur invånarna tycker att det är att bo i Vetlanda.

Några av de områden som undersöks är skola och omsorg, boende och boendemiljö, trygghet i samhället, jämlikhet och integration samt förtroende. Genom enkäten har du möjlighet att tycka till om våra olika verksamheter och vår service.

Maria Gromer, utvecklingsstrateg på Vetlanda kommun menar att det är bra om så många som möjligt svarar på enkäten.

– Den görs för att vi ska få reda på vad medborgarna tycker om våra verksamheter och kunna erbjuda dem den service som de vill ha från oss. Det är viktigt att vi vet vad medborgarna tycker så att vi kan nå vårt mål om att vara en attraktiv kommun att bo i, säger hon.

När svarstiden har gått ut får kommunen en sammanställning av resultatet.

– Genom enkäten ser vi vad vi behöver bli bättre på. Vi kan även jämföra oss med andra kommuner och se vad det är de gör bra så att även vi kan förbättra oss, avslutar Maria.

Vill du se resultatet från tidigare undersökningar finns de här.