Nu utreds behovet av nytt badhus

De båda badhusen i kommunen är i behov av stora renoveringar de kommande åren. Nu ska det utredas om ett nybyggt badhus är ett alternativ till renoveringar.

Ett barn plaskar i en simbassäng

Skolans behov av simundervisning är ett av alla behov att ta hänsyn till i badhus-utredningen.

Den ursprungliga delen av Vetlanda badhus byggdes 1956. Det byggdes sedan ut 2002 och i samband med det renoverades vissa äldre delar. Den största bassängen och en stor del av tekniken som driver badhuset är från 1956 och är nu i stort behov av renovering.

Myresjö sim- och sporthall byggdes 1974. Vissa utrymmen, bland annat duschutrymmen och bastu renoverades 2016 men bassängerna är i stort sett ursprungliga från 70-talet.

Joakim Öhman är fastighetschef på tekniska kontoret. Han menar att ett antal åtgärder behöver göras inom de närmsta två åren för att inte riskera akuta driftsstopp. Inom tio år förväntas även den delen av Vetlanda badhus, som byggdes 2002 att behöva renoveras.

–Renoverin­gsbehoven kommer relativt snart. Om vi vet att ska ha kvar badhusen så måste vi göra andra lösningar för att säkra upp, säger Joakim.

Det har gjorts en kostnads­bedömning för den renovering av båda badhusen, som är nödvändig under de kommande 20 åren. De två alternativen som ska utredas nu är nybyggnation på en ny plats eller bygga ut och renovera Vetlanda badhus. Förutsätt­ningarna vid båda alternativen är att simhalls­delarna i Myresjö sim- och sporthall avvecklas men sporthallen och gymmet behålls.

Behoven utreds

Elin Petersson är byggprojek­tledare, hon förklarar att det är väldigt många olika behov som ska tas hänsyn till i utredningen. Utöver hur kostnaderna påverkas av de olika alternativen så ska det utredas vad bland annat skola, föreningsliv och räddningstjänst behöver.

–Vi ska utreda grundalternativen och presentera ett underlag med olika konsekvenser. Vi ska prata med verksamheterna för att höra vad de har för önskemål och behov. Dessutom måste vi väga in miljöpåverkan vid eventuella transporter. Vi försöker komma fram till vilka alternativ som är de bästa. Parallellt med utredningen arbetar vi med att ta fram offerter på renovering av de gamla, säger Elin.

Akuta renoveringar

För att hålla igång verksamheterna kommer vissa renoveringar att behöva göras oavsett hur planerna blir. Elin säger att de jobbar med utredningen nu och att målet är att den är klar i år.

–Vi hoppas att vara klara med utredningen i december i år, säger Elin.

–Och förhoppningen är att vi ska få ett inriktnings­beslut i vår. Då vet vi vilken väg vi ska gå sen, avslutar Joakim.