Patienter blir klienter i Vetlandas hälsocenter

Hälsocenter i Vetlanda finns nu som en del av Bad & Gyms verksamhet. Hälsocoachen Edith Thormalm är utbildad kostrådgivare och personlig tränare. Nu ska hon hjälpa Vetlandaborna att skapa sunda vanor.

Hälsocoachen Edith Thormalm hjälper Vetlandaborna att skapa sunda vanor.

Hälsocoachen Edith Thormalm hjälper Vetlandaborna att skapa sunda vanor.

Edith Thormalm har tidigare arbetat på Bad & Gym under sju år. Nu är hon tillbaka i Vetlanda och då som ny hälsocoach med utbildning som kostrådgivare och personlig tränare i ryggen. Vetlandas hälsocenter finns i Bad & Gyms lokaler och är en satsning som flera kommuner driver tillsammans med Region Jönköping, där regionen står för den stora kostnaden.

Främjar hälsa

Hälsocentret är öppet för alla men främst är det patienter som slussas vidare från vårdcentraler. Patienter som inte är akut sjuka men som mår bra av en förändring. Det är personer som riskerar att utveckla sjukdomar och därför vill förändra sin livsstil.

– Syftet är att genom coaching finnas som ett stöd. Här blir patienter blir klienter. De är inte direkt sjuka men kan ha symtom som är livsstilsrelaterade, exempelvis högt blodtryck. Då finns hälsocentret och jag för att främja och upprätthålla hälsa, säger Edith.

Anpassas efter varje individ

Edith förklarar att hon anpassar upplägget med träning och eventuella råd kring kost efter klienternas behov. Edith håller bland annat i vattengympa och cirkelträning med klienter men hon framhåller att den fysiska aktiviteten anpassas efter varje individ.

–Alla ska känna sig trygga. Jag är med och ger det stöd som varje person behöver. Allt från att visa omklädningsrum till att ställa in maskiner. En del kanske inte är redo för gym. Då kan vi börja med promenader eller annat som passar, säger Edith.

Ett halvårs coaching

Klienterna är inskrivna på hälsocentret under sex månader. Under det halvåret får de möjlighet att genom samtal, rådgivning och fysisk aktivitet skapa sundare vanor.

–Syftet med centret är att Vetlanda kommuns medborgare ska må bra, inte att vi ska expandera. Tanken är därför att vi också ska vara en kontaktyta för andra aktörer och föreningar i kommunen som bidrar till förbättrad hälsa i Vetlanda, avslutar Edith.