Appen Tieto Edu ersätter Vklass

Till hösten ersätter appen Tieto Edu lärplattformen Vklass. Alla vårdnadshavare med barn i förskola och skola uppmanas att ladda ner appen, likaså myndiga elever på gymnasiet, inför skolstarten.

En smarttelefon med appen Tieto Edu på skärmen

Lärplattformen Vklass består av olika delar där lärare kan ha kontakt med dig som vårdnadshavare. Du kan lägga in scheman för förskola och fritidshem, anmäla frånvaro, begära ledigt och titta på betyg. Till hösten ersätts plattformen av en ny app. Appen heter Tieto Edu och finns att ladda ner för dig som har en smarttelefon.

– I appen kan man lägga schema för förskola och fritidshem, anmäla frånvaro och ha kontakt med förskola och skola. Du kan också begära ledigt, boka utvecklingssamtal, få nyheter och skicka säkra meddelanden. Det blir ett bra sätt att kommunicera med barnets pedagoger, säger Ulf Lagerqvist, enhetschef för IT på barn- och utbildningsförvaltningen.

Ulf berättar att information kommer att skickas ut i appen när det är dags att använda olika specialfunktioner.

– Man kommer till exempel att kunna göra sitt val av moderna språk och välja skola i appen och det blir direkt kopplat till eleven i våra system, säger han.

En förändring jämfört med Vklass är att veckans matsedel inte längre kommer att publiceras i appen.

Du kan läsa mer om appen och hur man använder den på kommunens hemsida. Där finns även länk till skolans matsedel.

Ladda ner appen

Ladda ner appen i god tid inför skolstarten eller inför att ditt barns placering i barnomsorg startar. Det är viktigt att du som har barn i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem går in och lägger in barnets schema. Schemat bör vara inlagt två veckor innan barnet börjar.

Alla som har tillgång till smarttelefon och BankID kan ladda ner appen. Om du av särskilda skäl inte har möjlighet att ha BankID måste du ta direktkontakt med barnets förskollärare, fritidspedagog eller klasslärare angående hur ni hanterar schema, frånvaro, ledighetsansökan och andra funktioner som normalt sköts via appen.

Testat i Korsberga

Under våren har Korsberga förskola fått agera pilotförskola för att testa appen. Både personal och vårdnadshavare har bidragit med viktiga synpunkter på vad som fungerat bra och vad som fungerat mindre bra.

– Vi gjorde en mindre utvärdering med några frågor som alla vårdnadshavare fick besvara och utifrån den bedömer jag att vårdnadshavarna är nöjda med övergången och bytet av system. Vi gick in med en väldigt positiv attityd från början, säger Maria Hillström som är rektor på Korsberga förskola.

Marias medarbetare på förskolan berättar att barnens vårdnadshavare hade många bra återkopplingar angående appen och att de framför allt tycker att det varit bra att de kunnat logga in med BankID.