Eldnings­förbudet upphör 7 juli

Sedan 17 juni har det varit eldnings­förbud. De senaste dygnens regn gör att eldnings­förbudet upphör att gälla från idag 7 juli, klockan 16.

Eld på grillplats.

Under de senaste dygnen har det regnat över Vetlanda kommun och Jönköpings län, vilket har minskat risken för bränder i skog och mark. Enligt Sveriges meteorologiska och hydrologiska instituts (SMHI) prognoser för väder de kommande dygnen kommer ytterligare regn att falla. Brand­risken bedöms därför minska ytterligare i skog och mark, och därmed upphör motivet att behålla eldnings­förbud.

Inför beslutet har samråd skett med Länsstyrelsen och övriga kommuner i Jönköpings län. Fortsatta bedömningar och analyser av brand­risken görs av brand­ingenjör i beredskap. Om vädret blir torrare ökar risken att eldnings­förbud kan införas igen.

Föreskriften kan du läsa i sin helhet på Anslagstavlan.