Byggdialog AB ska bygga om Tomaslundsskolan

Entreprenören som ska bygga om och till Tomaslunds­skolan är upp­handlad och klar. Företaget, som tillsammans med kommunen ska projektera och leda arbetet vid skolan, är det Karlstads­baserade Bygg­dialog AB.

Tomaslundsskolan sedd från cykelparkeringen.

Tomaslundsskolan ska både byggas om och byggas till. Om allt går enligt plan ska skolan vara klar till sommaren 2025.

Tomaslundsskolan ska byggas om och byggas till genom en partneringentreprenad, vilket är ett helt nytt sätt att arbeta för Vetlanda kommun. Konceptet bygger på att kommunen tillsammans med entreprenören projekterar, tar fram ritningar och bestämmer hur skolan ska utformas. I vanliga fall har tekniska kontoret redan en tydlig plan som ett upphandlat byggföretag ska förverkliga, men inte i det här fallet.

– Tilldelningen är gjord och totalentreprenören blev Byggdialog AB. De är det enda byggföretaget i Sverige som enbart jobbar med partneringprojekt och vi tror att vi kan lära oss väldigt mycket av dem när vi nu går in i vårt första sådana projekt, säger byggprojektledare Mia Ritz.

Byggdialog AB har jobbat med partneringprojekt i cirka 15 år och vann upphandlingen på grund av den erfarenhet och kompetens de besitter.

– De har utvecklat sina metoder och rutiner genom åren och är väldigt nischade, berättar Mia Ritz.

Muntliga presentationer

Anbudsöppningen ägde rum den 14 juni och därefter har upphandlingsavdelningen tillsammans med tekniska kontoret haft en utvärderingsperiod där de gått igenom de skriftliga anbuden.

– Efter det har alla entreprenörer fått ha en muntlig presentation av sina anbud och därefter har vi haft en poängsättning utifrån ett antal kriterier i upphandlingsdokumenten.

Hur projektet ska gå vidare är något som kommunen och Byggdialog bestämmer tillsammans i samband med startmötet den 9 augusti.

– Vi kommer att utse underentreprenörer tillsammans och sitta ner och sätta ramarna för projektet. Än så länge är det ett ganska blankt blad, förklarar Mia.

Stort intresse

Tekniska kontoret ser fram emot att nu gå in i Vetlanda kommuns första partneringprojekt, och det nya arbetssättet har dragit till sig intresse även från lokalpolitiken.

– Politiken vill vara med och få löpande information, just för att det här är ett så intressant projekt och ett nytt sätt att arbeta för oss.

Under projektets gång räknar hon med att kunna bjuda in skolans personal och elever för studiebesök. Dels för att de som ingår i verksamheten själva ska få möjlighet att påverka och dels för att de ska få se hur det går till vid en byggarbetsplats.

– Jag tror att det kommer bli jättebra och kul att jobba på det här viset, jag tror att vi kan lära oss väldigt mycket inför framtiden.

Den totala budgeten för projektet är på 93 miljoner kronor, vilket gör projektet till en av Vetlanda kommunens största satsningar just nu. Om allt går enligt plan ska skolan vara klar till sommaren 2025.