Mathilda studerar till undersköterska på arbetstid

Vård- och omsorgs­förvaltningen gör det möjligt för med­arbetare att stärka sin kompetens. Personal som saknar formell utbildning får chansen att studera på betald arbetstid.

En kvinna står framför en bil.

Mathilda Wiberg har genomfört utbildning under arbetstid för att bli undersköterska.

Regeringen har beslutat att genom statsbidrag höja kompetensen och stärka den kommunalt finansierade vården. Satsningen kallas Äldreomsorgslyftet och Socialstyrelsen har fått i uppdrag att fördela pengarna till kommunerna. Med hjälp av bidraget ska ny och befintlig personal som saknar komplett utbildning få möjlighet att studera med lön.

Mathilda Wiberg arbetar inom hemtjänsten och är en av dem som redan tagit chansen och läser nu till undersköterska. Hon har länge velat studera men inte varit beredd att ta studielån. När hon fick höra talas om den här möjligheten så sökte hon direkt.

- Det var lockande att kunna studera och få ha kvar sin lön. Det gjorde att jag vågade ta steget. Trots att jag har jobbat inom vården sedan 2008 känner jag att jag lär mig väldigt mycket nytt som jag kommer ha nytta av. Jag rekommenderar alla som är intresserade att söka, säger Mathilda.

Äldreomsorgslyftet är en nationell satsning som pågår mellan 2020 och 2023. Under 2021 finns det drygt 3,3 miljarder för alla Sveriges kommuner att dela på. Vetlanda kommun har fått cirka 11 miljoner kronor.

- Vi ser satsningen som väldigt positiv, vi har personal som av olika anledningar inte har en komplett undersköterskeutbildning och genom att kunna skaffa sig det så tror vi att våra äldre får en mer kvalitativ vård, säger funktionschef Marie Göransson.

Inom Vetlanda kommun riktar sig erbjudandet till alla inom äldreomsorgen, oavsett anställningsform. Det innebär att både de som är tillsvidare- och timanställda ges samma möjlighet till kompetenshöjning.

- Satsningen är väldigt positiv och viktig för att vi ska kunna höja kompetensen hos våra medarbetare. Ökad kompetens kan bidra till att fler blir tillsvidareanställda, vilket i förlängningen innebär att vi får behålla våra medarbetare, säger Marie.