Hemtjänsten samlas i eget hus

Hemtjänstgrupperna i centralorten flyttar ihop. I kvarteret Polhem, i gamla fritidsgården Powerhouses lokaler, håller nu ett hemtjänstens hus på att skapas.

Hemtjänstgrupp C2

Hemtjänstgruppen C2 fick nyligen pris för sitt arbete med förbättringar kring Esthers delaktighet, nu delar de med sig av sina kunskaper och erfarenheter till kollegorna i det nya hemtjänsthuset.

Första veckan i maj går flytt­lasset för den sista av de tre hemtjänst­grupper som ska inrymmas i det nya hemtjänst­huset. De fem hemtjänst­grupperna i centrala Vetlanda har blivit fyra efter en förändring av de geografiska ansvars­områdena. Den fjärde hemtjänstgruppen är knuten till Mogärde senior­boende och kommer att ha sina lokaler där även i fortsättningen.

– Genom färre men lite större grupper får vi ökade möjligheter att på ett bra och effektivt sätt möta de förändringar som ofta kan ske ganska snabbt inom hemtjänst­verksamheten, säger funktions­chef Marie Göransson.

Behovet av hem­tjänst kan variera mycket, men det är sällan utvecklingen ser likadan ut i alla områden samtidigt. Genom ökat samarbete kan personal snabbt flyttas mellan grupperna och hjälpas åt vid vakanser. Det blir också lättare att planera och hjälpas åt med delegations­uppgifter när personal med kompetens kring exempelvis läkemedels­hantering finns samlade på samma ställe.

– Det är en fördel för oss chefer att leda samarbetet när vi sitter vägg i vägg. Visst kunde vi lyfta luren till varandra tidigare också, men nu är det korta vägar och går snabbare, säger områdes­chef Annelie Albertsson.

Hon har funnits på plats under hela renoverings­processen och sett hemtjänst­huset växa fram med nya kontor och samlings­rum och ett stort nytt kök med tillhörande lunch­rum. Fortfarande återstår en del mindre in­grepp och inredning som ska komma på plats, men känslan av en ny och fräsch arbets­plats är påtaglig. Och viktig enligt Annelie.

– Det är ett lyft för hemtjänsten. Att ha fint omkring sig höjer statusen och ökar vi-känslan. Med ett eget hus blir också hem­tjänsten mer synlig i sam­hället, säger hon.

En annan viktig aspekt är att med en gemensam arbets­plats kan med­arbetarna inom hemtjänsten dela sina kunskaper och erfarenheter med varandra. I förlängningen innebär det en kvalitets­ökning för brukarna.

Gruppen C2 vann nyligen vård- och omsorgs­förvaltningens årliga pris Bästa hemtjänst för sitt arbete när det gäller att ta hänsyn till Esthers åsikter och önske­mål. Gruppen har bland annat jobbat med att etablera ett telefon­nummer som brukare kan ringa för att flagga om förändringar med kort varsel, exempelvis att man fått besök av en anhörig som hjälpt till.

Uppdaterade genomförande­planer med fokus på hur Esther vill ha det har också bidragit till att öka delaktig­heten hos de äldre. Sammantaget uppgav samtliga brukare, 100 procent, som C2 jobbar med att de är nöjda med gruppens bemötande.

– Det är något vi verkligen lyft och känner stolthet över. Att vi får ett sådant resultat under pandemi­året när det varit super­tufft visar på vilket otroligt lösnings­fokus som finns hos personalen, de har kämpat på och hållit ut och inte släppt taget ännu, säger Annelie Albertsson och berättar att de goda exemplen är viktiga att sprida och fira tillsammans.

– Vi märker redan en ökad samhörighet. Nu ligger fokus på att jobba ihop de nya grupperna och planera hur vi kan jobba framåt tillsammans.