Positiv Insikt om Vetlandas företags­klimat

Vetlanda kommun får högt betyg av närings­livet i kvalitets­mätningen Insikt, som är en del av Sveriges kommuners och regioners öppna jämförelser.

Fyra personer står framför en byggarbetsplats.

Linda Almqvist, Ulrika Lövfors, Maria Jensmark och Thomas Svensson jobbar alla på miljö- och byggförvaltningen, som fått bra betyg av kommunens företagare.

Fyra personer står framför en byggarbetsplats.

Linda Almqvist, Ulrika Lövfors, Maria Jensmark och Thomas Svensson är alla några av medarbetarna på miljö- och byggförvaltningen som fått gott betyg av företagarna.

Nyligen redovisade Sveriges kommuner och regioner (SKR) resultaten från Insikt, en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företag. I undersökningen har företagare fått bedöma kommunernas service och effektivitet inom sex olika myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd.

Undersökningen visar att det totala NKI-värdet (nöjd-kund-index) för Vetlanda kommun är 80, vilket innebär en nittondeplats i rankingen. Det totala NKI-värdet är inte ett genomsnitt av undersökningens sex myndighetsområden, utan en egen kategori som baseras på hur företagarna har upplevt kontakten med kommunen överlag. Enligt mätningen ligger Vetlanda stabilt över snittet i samtliga undersökta myndighetsområden, vilket också innebär fina placeringar i topplistan.

– Det är ett fantastiskt resultat och mycket bra att vi lyckas hålla i från år till år. Det ser jag en styrka i, konstaterar Maria Gromer som är utvecklingsstrateg i Vetlanda kommun.

Genom resultaten från mätningen kan kommunen jämföra sig med andra kommuner och se vad som fungerat bra, men framför allt vad andra kommuner gör bättre.

– Vi har ett fullmäktigemål att vi ska ge service i toppklass och då måste vi jobba med ständiga förbättringar. Det är väldigt värdefullt att vi kan se hur vi ligger till i förhållande till andra kommuner, men också att vi kan se hur företagen ser på vår service så att vi kan lyssna till deras behov.

Så ser resultatet ut

När det kommer till rankingen över miljö- och hälsoskyddstillsyn så hamnar kommunen på plats 33 med ett NKI på 78, vilket också är samma resultat som i de två senaste årens mätningar. Snittet för Sveriges kommuner är ett NKI på 71.

Något som företagen upplevt att kommunen blivit bättre på det senaste året är livsmedelskontroll. Här uppgår NKI till fina 85, medan snittet för Sveriges kommuner är 78. För Vetlanda kommuns del är det en förbättring med hela åtta enheter sedan den senaste mätningen.

Av Sveriges 290 kommuner (151 jämförda) är Vetlanda tjugonde bäst på bygglovsärenden, med ett NKI på 79. Snittet för Sveriges kommuner är ett NKI på 66. Den fina placeringen till trots är årets resultat en försämring jämfört med tidigare år. I 2019 års mätning hade Vetlanda kommun ett NKI på hela 86.

När det gäller de tre övriga myndighetsområdena har det antingen kommit in för få ärenden eller så finns det inte ett tillräckligt stort svarsunderlag för att kunna säkerställa en statistisk jämförelse, därför finns Vetlanda kommun inte med.

Miljö och bygg i fokus

Gemensamt för de fina omdömena är att det är miljö- och byggförvaltningen som står för arbetet och har kontakt med företagen. Att det funkar så bra tror miljö- och byggchef Eva-Lott Karlsson kan ha att göra med att de haft tid på sig att jobba fram fungerande rutiner.

– Tack vare att vi inte haft någon stor personalomsättning har vi kunnat ta fram rutiner som fungerar bra, alla vet hur och vad som ska göras, förklarar hon.

Hon berättar vidare att förvaltningen jobbar mycket med klarspråk, det vill säga att använda ett språk som är begripligt även för den som inte är insatt i sakfrågorna på samma sätt som de som jobbar med det dagligen. För miljö- och byggförvaltningen är det ett sätt att sätta kunden i fokus.

– Sen tror jag det är uppskattat att vi inte pekar och säger hur någon ska göra. I stället försöker vi ha en dialog och låta kunden själv resonera sig fram till en lösning som fungerar både för oss och för dem, avslutar Eva-Lott.

Här kan du själv läsa om resultatet i SKR:s Öppna jämförelser.