Hälsocenter ska ge oss friskare liv

Till hösten öppnas ett helt nytt hälso­center i Vetlanda. Här ska Vetlanda­borna få hjälp att lägga grunden till hälsosamma vanor för att kunna leva längre och friskare liv.

Badhuschef Jonas Sköld utanför badhuset i Vetlanda

Hälsocentrets mottagning ska finnas på Bad & gym i Vetlanda. Badhuschef Jonas Sköld håller just nu på att rekrytera en hälsocoach till verksamheten.

Hälso­center är ett initiativ från Region Jönköpings län och kommer att startas i samtliga länets kommuner. Ett liknande koncept finns sedan några år tillbaka i Värnamo och de positiva effekterna av detta har fått regionen att vilja satsa brett.

– Detta handlar om frisk­vård, hur man kan leva på ett sunt sätt genom att röra på sig, träna och hitta goda vanor. Det leder till att fler klarar sitt åldrande bättre och på sikt att färre behöver sjukvård, säger kultur- och fritidschef Stewe Jonsson.

Du kan antingen bli slussad till hälso­centret genom din vårdcentral eller söka dig till verk­samheten på egen hand. Mål­gruppen är personer i 45-50-årsåldern och uppåt.

Tanken är att deltagarna i hälso­centret ska hitta motivation och inspiration för måbra-aktiviteter som passar just dem.

– Många kanske inte vet var de ska börja för att hitta sin tränings­form eller känner att tröskeln för att komma igång och träna på egen hand är för hög. Genom hälso­center får man en ingång till fysisk aktivitet, enskilt eller tillsammans med andra, vilket också gör det till en viktig social mötes­plats, säger badhus­chef Jonas Sköld.

Mottagning på badhuset

Hälsocentret sorterar, precis som i länets övriga kommuner, under kultur- och fritids­förvaltningen. I Vetlanda innebär det att verksamheten är kopplad till Bad & Gym och drivs i samarbete med kommunens folkhälso­samordnare. I styrgruppen finns kultur- och fritids­chef, hållbarhets­strateg, regionens folkhälso­samordnare och cheferna för Vetlandas vård­centraler.

Mottagningen kommer att finnas på badhuset i Vetlanda.

– Det är en bra plats med tanke på vad vi erbjuder i vår verksamhet med bassänger och gym, men också att det finns närhet till grönområden, utegym och elljusspår, säger Jonas Sköld.

En viktig del av hälso­center är att göra deltagarna medvetna om vilka möjligheter det finns för friskvård genom föreningar, företag och motions- och tränings­anläggningar runt om i kommunen och regionen och slussa dem vidare till dessa.

Utvecklas efterhand

1 september kommer verksamheten att dra igång. Just nu pågår rekryteringen av en hälso­coach. Hen kommer att vara med och utforma hälsocentret genom sina kompetenser och erfarenheter, men också jobba delvis som badmästare i Bad & Gyms verksamhet. I början handlar arbetet mycket om att bygga nätverk med föreningar och andra aktörer.

– Hälsa är ett brett område och ingen kan vara expert på allt. Till en början kommer fokus att ligga mycket på de som fått fysisk aktivitet på recept från sin vård­central, men tanken är att utveckla verksamheten efterhand och satsa både på fysisk och psykisk hälsa, exempelvis genom kurser inom kost och sömn, säger Jonas Sköld.

Verksamheten finansieras huvudsakligen av regionen. För Vetlandas del innebär det 461 000 kronor som till största del kommer att användas för att täcka löne­kostnader.