Vetlanda kommun fick fler invånare 2020

Befolkningen i Vetlanda kommun ökade mer än väntat under 2020 och det är lands­bygden som är den stora vinnaren. Fler har valt att bo kvar i kommunen samtidigt som något fler flyttat hit jämfört med tidigare år.

Stadsbild Vetlanda kommun

Vetlanda kommun växte och fick fler invånare under 2020, exempelvis ökade antalet barn och unga när fler familjer valde att bo kvar samtidigt som fler flyttade in.

Prognosen för 2020 var att befolknings­mängden i Vetlanda kommun skulle vara ungefär samma som under 2019. Men nu visar det sig att det istället blev en ökning med 36 personer.

–Inflyttningen har minskat efter 2015 vilket har att göra med att in­vandringen minskat. Nu är invandringen i princip nere på noll, men plötsligt ser vi en ökad inflyttning igen. Jag tror att det beror på att fler ser att det går att studera, bo och arbeta i vår kommun även om man har sitt arbete någon annanstans, säger utvecklings­strateg Maria Gromer.

Det är på lands­bygden som ökningen är störst, framför allt i Myresjö, Lanna­skede, Bäckseda och Sjunnen. Vetlanda tätort har istället tappat ordentligt jäm­fört med prognosen, minus 73 personer. Sett till orterna är det Ekenäs­sjön och Kors­berga som ökat sin befolkning. Ekenäs­sjön ökade med hela 64 personer under 2020.

– Det är en tendens vi sett innan och som har att göra med att det tidigare saknades bostäder i central­orten vilket fick folk att söka sig utåt krans­orterna. Det har hållit i sig. I Ekenäs­sjön har troligen bygget av det nya flerfamiljs­huset påverkat utvecklingen, säger Maria Gromer.

Det är i huvudsak personer i åldrarna 20-35 år som flyttar in och ut från kommunen vilket ofta innebär barn­familjer. Samtidigt som fler flyttat hit har också färre valt att flytta härifrån vilket medfört att antalet barn ökat, totalt med 67 barn. Störst ökning syns i östra central­orten men också kring Landsbro­-Myresjö.

Enligt Maria Gromer syntes en tendens till förändring i flytt­mönstret redan tidigare, men det har förstärkts i och med pandemin. Spåren av pandemin syns också i ålders­gruppen 80+ som minskat istället för ökat som väntat.

Störst tapp finns, precis som tidigare år, i ålders­­gruppen 19-24 år där många flyttar efter avslutade gymnasie­studier. Gruppen minskade med 65 personer under 2020.

Att följa befolknings­utvecklingen är ett av flera underlag som kommunens förvaltningar använder för att kunna planera sina verk­samheter framåt, exempel­vis hur många platser som kan behövas inom förskola och skola. Prognoserna bygger på tidigare befolknings­utveckling men också para­metrar som födda, döda, dödsrisk, bostads­tillgång och frukt­samhet. Senaste prognosen gjordes strax innan pandemin slog till.

– Pandemin har fått andra konsekvenser för befolknings­utvecklingen än de förändringar vi förutsåg. Det ska bli intressant att utvärdera så att vi kan ha med oss det till nästa prognos, säger Maria Gromer.

Vetlanda kommun har ett uttalat mål att nå 30 000 invånare till 2030. I dags­läget är antalet invånare 27 502 personer. En bit kvar alltså, men ett bättre utgångs­läge än väntat. Kommer vi att kunna nå dit?

– Ingenting är omöjligt. Vi har jobbat mycket på att vara en attraktiv kommun, det är viktigt att vi fortsätter lyfta fram alla fördelar som finns med att bo här. Det pågår en utflyttning från storstads­områdena som fått en skjuts av pandemin. Det är mycket mer positivt nu att bo på en mindre ort på lands­bygden, säger Maria Gromer.