Liv och rörelse på nybyggt äldreboende och förskola

Nya Tomas­gården och Vild­vinets förskola är färdig­ställda och redo att börja användas. Måndagen 15 mars var det dags för verksam­heterna att flytta in.

Våren 2019 togs första spadtaget till den tre våningar och sammanlagt drygt 4 000 kvadratmeter stora byggnaden. Nu är den klar och på måndagen 15 mars kunde områdes­chef Bethina Knutsson välkomna de första sex hyresgästerna till sina lägenheter i det nya särskilda boendet.

– Det känns fantastiskt roligt! Jag har längtat efter detta, säger Bethina som följt bygget på nära håll och varit involverad i allt från plan­lösning till material­val.

Totalt är det 36 lägenheter i särskilt boende fördelat på fyra avdelningar i den nya huskroppen som fått namnet Tegnér­huset. I ett första skede öppnas tre avdelningar, den fjärde kommer att öppnas efter sommaren. In­flyttningen sker successivt med några hyres­gäster i taget.

– Vi vill skapa ett lugn och få ordentligt med tid för var och en som flyttar hit, därför har vi lagt inflyttningen över en tvåveckorsperiod, säger Bethina medan hon visar runt i de ljusa lokalerna som inretts med möbler i blont trä ackompanjerade av inredning och textilier i blått, grönt, gult och rött.

Även personalen har fått vara med och sätta sin prägel på inredningen med inköp av krukväxter och lampor till de olika avdelningarna. Sju personer har nyanställts och kommer att jobba tillsammans med befintlig personal från Tomas­gården, gamla Vilan och avdelningen Viken på Bäcka­gården.

Nytt tillagningskök

Lägenheterna i särskilt boende finns på våning två och tre och har stora fönster och inglasade balkonger ut mot inner­gården. I markplan finns den nya förskolan Vildvinet och ett helt nytt tillagnings­kök som ska förse både äldre och barn med måltider.

– Ett par dagar i veckan kommer de att få samma, eller liknande, mat men annars blir det olika menyer med närings­innehåll som är anpassade efter äldre respektive barn, säger köks­samordnare Therese Wahlström.

Hon är en av totalt sex personal i det nya köket som kommer att vara i bruk varje dag, vardag som helg. Maten till särskilt boende körs ut till av­delningarna med matvagnar. Köket kommer också att laga måltider till korttids­boendet Sturebo och dagcentret Bergvallen. En liten restaurang för allmänheten, med ett femtontal sittplatser, kommer också att finnas men på grund av rådande pandemi ligger den just nu på is.

Frukost, lunch och mellanmål till barnen på Vildvinet serveras i en stor fin restaurang där barnen får ta själva från höj- och sänkbara serverings­vagnar. Ett litet handfat finns för handtvätt i lämplig förskole­höjd och genom ett rejält tilltaget fönster mellan kök och matsal kan barnen följa köks­personalens arbete.

– Vi kommer också att vara en del i måltidspedagogiken och bland annat jobba med “kock för en dag” där barnen får vara med i köket och baka bröd och skära grönsaker. Det ska bli jätte­roligt, säger Therese.

Utforska i lugn och ro

Tiina Vesala, rektor för Vildvinets förskola, har tillsammans med sin personal planerat för att ge barnen utrymme att i lugn och ro få utforska sin nya lär­miljö.

– Barnens trygghet är avgörande för oss. Det är mycket nytt men det är samtidigt en vanlig vardag där vi vill skapa lugn och harmoni så att alla får landa. Vi tar inte paus från undervisningen men vi låter saker ta tid, säger hon.

16 personal, de flesta från Tallbacken och Östan­skogs förskolor samt pedagogerna från Vilans nattis­avdelning Stjärnan, kommer att jobba på Vild­vinet som i dagsläget har ett 70-tal barn.

– Det blir inga nya pedagoger just nu och vi flyttar de befintliga av­delningarna, vilket också är en trygghet för barnen, säger Tiina som själv kommer att ha sitt kontor på förskolan och ser emot att komma närmare både sin personal och barnen.

Förskolan, som har sex avdelningar, kommer att ha kapacitet för runt hundra barn. För verksamheten innebär det ökade möjligheter att planera kring personal och schema­läggning samtidigt som barnen både får finnas i sin lärmiljö på avdelningarna och ha tillgång till stora ytor för lek, kreativitet och undervisning. Bland annat finns två nya ateljéer som ger utrymme för skapande och en härlig utegård där det finns plats för både odling, vattenlek och kojbygge.

– Förskolan är första steget i barnens utbildning, vi lägger grunden till ett livs­långt lärande. På Vild­vinet kommer vi få jättefina förutsättningar för det, säger Tiina.